samhällsekonomi

kajsa_morin
Flashcards by kajsa_morin, updated more than 1 year ago
kajsa_morin
Created by kajsa_morin about 7 years ago
209
0

Description

As stated above

Resource summary

Question Answer
Vad innebär planekonomi? o Staten styr- kontrollerar. o Alla ska ha lika mycket. o Kollektivt ägande. o Staten bestämmer pris på allt -> Priskontroll.
Vad finns det för fördelar med planekonomi?  Onödiga varor kan undvikas eftersom all produktion bestäms i förväg. -->De begränsade resurserna kan därför användas mer effektivt.  Låg arbetslöshet (ingen konkurrens innebär att inga företag går i konkurs och de anställda förlorar inte sina arbeten).
Vad finns det för nackdelar med planekonomi?  De som bestämmer hur mycket som ska produceras kan vinkla uppdelningen så att det gynnar vissa men inte andra.  Utvecklingen av produkterna minskar eftersom det ej finns konkurrens.  Enskilda företag får inte bestämma några förändringar eftersom det sköts av staten.  Ekonomin försämras därmed och det påverkar också miljön negativt.  Kan öka risken för korruption och diktatur.
Vad innebär marknadsekonomi? o Man ska själv ta hand om sin vinst och sin ekonomi. o Staten skall aldrig bli inblandad o Enbart privat ägande.
Vad finns det för fördelar med marknadsekonomi?  Lägsta möjliga kostnader eftersom kunderna ofta väljer den billigaste varan och tvingar de andra företagen att sänka sina priser för att kunna vara med och kämpa.  Bästa systemet om man vill uppnå tekniska framsteg. Vinstintresset leder till att de vill vara bättre än konkurrenterna och försöker utveckla sina produkter.  De bra produkterna lyfts fram och de dåliga köps ej.
Vad finns det för nackdelar med marknadsekonomi?  Svårt att kontrollera marknaden.  Kunderna bestämmer. (Vill inte de ha en viss vara så kommer inte den att utvecklas)  Finns risk för att ett företag kan komma i monopolställning och kan höja priserna.  Konkurrans inom företagen kan leda till konkurs och ökad arbetslöshet.  Stordriftfördelar(större företag tar över)  Systembolaget, brandkår, polis, militär kan ej vara annat än privatägt.
Vilka förutsättningar krävs för att en marknadsekonomi skall fungera? • Fri konkurrens. Ingen får ensam sätta pris på varor. Monopol är förbjudet. • Fasta regler som alla måste följa. Man måste vara överrens. • Privat ägande. • Alla ska få vara med. • Laissez-faire ”låt vara”. Staten ska inte blanda sig i.
Förklara översiktligt förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Utbud- de som bjuder ut något till försäljning(t.ex. företag) Efterfrågan- de som frågar efter det som bjuds(kunder/konsumenter) När utbudet är högre än efterfrågan så sänks priserna eftersom det finns fler varor än kunder som vill köpa det. När det är tvärt om så höjs priserna. Varorna blir exklusiva och företagen kan höja priserna eftersom det är många som vill ha varorna och de kan tänka sig betala högre priser för att få det. Hushåll skapar efterfrågan och företag skapar utbud. När efterfrågan är högre än utbudet så skapar det vinst för företaget. (Om det bara finns fåtal av tex en sorts mobil så kan företagen begära högre pris pga. ''exklusivitet'') och när utbudet är högre än efterfrågan så uppstår konkurrens mellan företagen.
Förklara översiktligt hur en högkonjunktur ser ut och varför den övergår i lågkonjunktur. Högkonjunktur innebär att; Efterfrågan är hög->produktionen ökar->låg arbetslöshet->många har pengar När en högkonjunktur övergår till lågkonjunktur så kan det bero på att efterfrågan överstiger utbudet; Efterfrågan är hög->Det tillslut inte finns tillräckligt med resurser->Fabriker kan ej producera lika mycket->Utbudet sjunker-> Priserna höjs->Konsumtionen minskar->Arbetslösheten ökar->Lågkonjunktur
Vad innebär BNP? Värdet utav allt som säljs i ett land under ett år.
Vad visar BNP? • Hur mycket ett land tjänar under ett år. • Den visar om ekonomin går upp eller ner mellan olika år (mäts i %) • BNP per capita. D.v.s. hur mycket genomsnittspersonen i landet tjänar (BNP per person)
Vad finns det för problem med BNP? • Räknar ej med svart arbete (ej beskattat arbete) & korruption. • Visar ej ekonomiska skillnader mellan människor i samhället. • Man kan ej se vad som produceras. • Olika länder= olika samhällssystem. Ett land med mer självhushåll har lägre BNP. • Lägre BNP, lägre lycka?
Förklara skillnaden mellan ökad produktion och ökad produktivitet: Ökad produktion- Pumpar in fler resurser för att få mer pengar. U-länder använder sig mycket av detta. T.ex. Kina Ökad produktivitet- Utnyttjar de resurser man redan har tillgång till. Man försöker effektivisera befintlig organisation. T.ex. Sverige.
Vad är inflation och vilka olika orsaker finns det till inflation Inflation innebär att värdet på pengar sjunker. Oftast så pratar man om efterfrågeinflation och kostnadsinflation. Efterfrågeinflation- Utbudet är lägre än efterfrågan Kostnadsinflation- Ett företags kostnader ökar (t.ex. löner, pris på råvaror, räntor). Skillnaden på dessa två är att i det ena fallet startas inflationen av oss konsumenter och i det andra så startas den utav företagen.
Show full summary Hide full summary

Similar

To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Geography - AQA - GCSE - Physical - Rivers
Josh Anderson
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Mai Sin Más
1PR101 2.test - Část 18.
Nikola Truong
Active Adults and Starchy Carbohydrate
Carolyn Penny
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Organigramas
Sindy Deydania
mi mapa conceptual
angel timana
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Diana Patricia REYES GALVAN