7. razred - energetika

Jasenka Čirjak
Flashcards by Jasenka Čirjak, updated more than 1 year ago
Jasenka Čirjak
Created by Jasenka Čirjak over 6 years ago
3119
1

Description

Tehnička kultura 7. razred
Tags

Resource summary

Question Answer
Što su elektrane? Postrojenja za proizvodnju električne energije.
Kako dijelimo elektrane? Na hidroelektrane i termoelektrane.
Glavni dijelovi elektrane Turbina Generator Transformator Električni vodovi
Što je generator? Stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu. Pokreće ga turbina.
Kako dijelimo HE? HE se dijele na protočne i akumulacijske HE.
Dalekovod
HE
Vodne turbine. Pretvara energiju vode u mehaničku energiju. Pokreće generator.
Pretvorba energije! Iz električne u toplinsku.
TE
Kako dijelimo termoelektrane? Na klasične (fosilna goriva) i nuklearne (nuklearna goriva)
Što pokreće turbinu kod TE Vodena para
U akumulacijskim HE čemu služi tlačni vod? Pretvorba energije! Pretavara potencijalnu energiju vode u kinetičku energiju vode.
Što se događa s vodom kad pokrene turbinu u HE. Izlazi u korito rijeke ili u akumulacijsko jezero.
Električno brojilo Rastalni osigurači Automatski osigurači
RHE Zrmanja Tlačni vod
Tlačni vod RHE Zrmanja
Kako se zove HE u našoj županiji? RHE Zrmanja
Gdje je izgrađena prva HE na svijetu koja je proizvodila izmjeničnu električnu energiju. Na slapovima Niagare. SAD
Gdje je izgrađena druga HE u svijetu? U Hrvatskoj, na slapovima Krke
Je li možemo koristiti energiju plime i oseke kako bi proizveli električnu energiju? Da
Transformator
Nabroji sve dijelove strujnog kruga Izvor struje, električni vodiči, trošilo i sklopka.
Nuklearna elektrana
Je li termoelektrane koriste obnovljive izvore energije? Ne, koriste fosilna i nuklearna goriva
Show full summary Hide full summary

Similar

Untitled
Jasenka Čirjak
General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
Meteorologia I
Adriana Forero
History of Medicine: Ancient Ideas
Camila Nicole Quijano Escobar
VIAS DE ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS
Alemar Pérez
DISCUSIÓN
YAZMIN CHONA
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante