KVIZ

Emilija Blazeska
Flashcards by Emilija Blazeska, updated more than 1 year ago
Emilija Blazeska
Created by Emilija Blazeska about 7 years ago
107
0

Description

recenici

Resource summary

Question Answer
Трансформирај ги речениците во бесврзнички: Мирјана ми е лута бидејќи не дојдов вчера. Кога ќе дојдеш,тогаш ќе разговараме. Мирјана ми е лута, не дојдов вчера. Ќе дојдеш, ќе разговараме.
Трансформирај ги речениците во сврзнички: Дојди, ќе добиеш подарок. Доаѓа пролетта, затопли времево. Дојди и ќе добиеш подарок. Доаѓа пролетта затоа затопли времево.
Каков е односот меѓу дел-речениците во сложената реченица: Крвта му шумеше во главата додека се обидуваше да го пронајде оружјето. -зависен однос;
Каков е односот меѓу дел-речениците: Крушево гореше и светеше во ноќта. -независен
Употреби сврзник за да добиеш зависносложена реченица: Учи, ќе знаеш. (може да се менува редоследот на дел-речениците и глаголските форми) Учи за да знаеш. Ќе знаеш ако учиш.
Употреби сврзник за да добиеш независносложена реченица: Учи, ќе знаеш. Учи и ќе знаеш. Учи, па ќе знаеш.
Определи во кој вид сложени реченици спаѓа реченицата: Доаѓаше повремено, ќе ги ѕирнеше низ прозорецот, долго ќе ги гледаше,па тивко ќе заминеше. незвисносложена, сврзничка.
Определи го видот на сложената реченица: Кога врне, тргнувам по улицата за да уживам во дождот. зависносложена, сврзничка
Определи ги дел-речениците: Утрово полека одев покрај езерото,кога одненадеш се намурти небото, почнаа да секаат молњи, а езерото почна да дивее. Утрово полека одев покрај езерото/1 кога одненадеш се намурти небото/2 почнаа да секаат молњи/3 а езерото почна да дивее./4
Определи ги дел-речениците: Низ бескрајот патуваат моите мисли за да ги достигнат твоите чекори, но полека јас ја губам силата. Низ бескрајот патуваат моите мисли/1 за да ги достигнат твоите чекори,/2 но полека јас ја губам силата./3
Состави сложена реченица со независен однос од речениците: Надвор врне. Земам чадор. Надвор врне и земам чадор. Надвор врне, па земам чадор.
Состави сложена реченица со зависен однос од речениците: Надвор врне. Земам чадор. Штом надвор врне, земам чадор. Ако надвор врне, земам чадор.
Show full summary Hide full summary

Similar

Zima u zavičaju - kviz
Sara Beljan
Playmobil kvíz
BLaci
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Općenita pitanja
Jelena Sarajlić
Ausztrália-kvíz
BLaci
Macedonian - people (vocab)
Jamal Student
Brazília-kvíz
BLaci
Helyesírási kvíz a portál és a szabályzatok alapján
protonpumpa
Születésnapi kvíz
szpotyi
Kronične rane
Vesna Mulac
Testiranje kviza
Miljenko Hajdarovic