Part 3: The Marketing Mix. Chapter 12: Marketing Channels and Retailing

John Runestam
Flashcards by , created about 3 years ago

Innehåller glosor och frågor att reda ut.

2
0
0
John Runestam
Created by John Runestam about 3 years ago
Chapter 1 Vocabulary- Micro
Olivia t
Chapter 2 Vocab- Micro
Olivia t
PPC (Ch 2)
Olivia t
John Montague
David Caprani
Geography - Case Studies
jacobhatcher97
Global Supply Chain Management
Jonas Klint Westermann
4 Types of Resources
Olivia t
Supply Chain Management
Fayçal B
Chapter One Quiz
Olivia t
Chapter One Economics:
Olivia t
Question Answer
Marketing Channel Producenter, grossister, franchise och butiker formar en kedja som alla arbetar mot slutkund, kan även kallas disitribution channel.
Channel Design Hur man utformar sin Marketing channel kan bero på hur många aktörer man anlitar, vilken service slutkunden räknar med och hur många kanaler man använder.
Distribution Channel Strategy Det finns tre olika strategier för distribution, direkt, indirekt och multi. Direkt går från producent - slutkund medan indirekt involverar mellanhänder, den tredje är en mix.
Channel Intensity (coverage) Beskriver hur brett man väljer att nå ut, det finns 3 olika vägar att gå. Intensive distr. (maxa!) selective och exclusive.
Disintermediation Refererar till en tillbakagång i antal/nytta mellanhänder gör när nya kanaler som internet och e-handel öppnar upp. Reintermediation menar istället att e-handel kan öppna upp för fler tillfällen.
Channel Conflict Det finns två typer av konflikter som kan uppstå; Horizontella och Vertikala. De H. är mellan konkurrenter medan vertikala rör sig mellan ex. producent och grossist/butik
Supply Chain Management (SCM) Handlar om att effektivisera flödet av varor och pengar i distributionskedjan, eller logistik: 1. Kan man minska svinnet vid produktionen. 2. Går det att transportera varan effektivare. 3. Stock management, ha koll på lager och tillräckligt mycket. 4. Warehouse, hur stort behöver det vara.
JIT / FMCG Just in Time / Fast Moving Consumer Goods