Kap 01 - Fysik

Erik Sundell
Flashcards by Erik Sundell, updated more than 1 year ago
156
9
0

Description

Physics (Fysik 1a - Heureka) Flashcards on Kap 01 - Fysik, created by Erik Sundell on 09/26/2016.
Tags

Resource summary

Question Answer
Vad är en storhet, ett mätetal, och en enhet? En storhet är något som kan mätas, exempelvis, längd, ström och tid. Storheter anges med ett mätetal och en enhet. [sid. 11-12, häfte 1-4, bok -]
Vad är SI-enheten för: längd, massa, tid? Meter \(m\), kilogram \(kg\) och sekund \(s\). Dessa är grundenheter i SI-systemet! [sid. 12, häfte 1-4, bok -]
Vad är SI-enheten för: volym, kraft, tryck? Kubikmeter \(m^3\), Newton \(N\), Pascal \(Pa\). Dessa enheter är härledda från grundenheterna i SI-systemet. Newton är exempelvis \(\frac{kg \dot m}{s^2}\). [sid. 12, häfte 1-4, bok -]
Ge exempel på ett tal angivet med tre värdesiffror? 3,14 är pi angett med tre värdesiffror. [sid. 13-17, häfte 5-12, bok 1-6]
Vad innebär det att ett tal är skrivet i grundpotensform? \(6,67*10^{-11}\) När man skrivit ett tal som ett ental följt av eventuella decimaler multiplicerat med en tiopotens som har en heltalsexponent. [sid. 15-17, häfte -, bok 5-6]
Vad betyder prefixen: \(n\), \(\mu\), \(m\), \(c\), \(d\)? Nano \(10^{-9}\), micro \(10^{-6}\), milli \(10^{-3}\), centi \(10^{-2}\) och deci \(10^{-1}\). [sid. 15-17, häfte 13-15, bok 9]
Vad betyder prefixen: \(k\), \(M\), \(G\), \(T\)? Kilo \(10^{3}\), mega \(10^{6}\), giga \(10^{9}\) och terra \(10^{12}\). [sid. 15-17, häfte 13-15, bok 9]
Show full summary Hide full summary

Similar

Waves
kate.siena
Forces and their effects
kate.siena
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Forces and motion
Catarina Borges
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
OCR Physics P4 Revision
Dan Allibone
Physics 1A - Energy
Zaki Rizvi