Kap 3 - Geometri (inga svar än)

Erik Sundell
Flashcards by , created about 3 years ago

Mathematics (Matte 1c - Exponent) Flashcards on Kap 3 - Geometri (inga svar än), created by Erik Sundell on 10/03/2016.

25
1
0
Erik Sundell
Created by Erik Sundell about 3 years ago
C2 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
C1 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
AS Pure Core 1 Maths (AQA)
jamesmikecampbell
GCSE PE - 6
lydia_ward
CHEMISTRY TEST
kingi kigongo
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Question Answer
En kvadrat är en sorts rektangel. ?
En halvcirkels omkrets är hälften av hela cirkelns omkrets. ?
Ett parallelltrapets är alltid en parallellogram. ?
Om en kon och en pyramid har samma basyta och samma höjd så har de också samma volym. ?
Ett prisma och en pyramid med samma basyta och samma höjd har samma volym. ?
Kvoten mellan omkretsen och diametern av en cirkeln kan variera. ?
Volymen beräknas på samma sätt för alla prismor. ?
\((0,3)\) och \((3,0)\) har samma läge i ett koordinatsystem. ?
De trigonometriska sambanden \(sin v\), \(cos v\) och \(tan v\) gäller i alla trianglar. ?
I en likbent rätvinklig triangel är \(sin v=cos v=\frac{1}{sqrt(2)}\) ?
Förhållandet mellan kateterna i en rätvinklig triangel beror av de spetsiga vinklarnas storhet. ?
Eftersom \(sin v = \frac{b}{c}\), \(cos v = \frac{a}{c}\) och \(tan v = \frac{b}{a}\) gäller det att \(tan v = \frac{sin v}{cos v}\). ?
Om A är en spetsig vinkel i en rätvinklig triangel så gäller att \(cos A = sin(90\deg-A)\). ?
Storheter kan kallas för skalärer. ?
Storheter kan kallas för vektorer. ?
Skalärer och vektorer har samma innebörd. ?
En vektor är en sträcka. ?
Sträckan mellan en punkt \(A\) och en punkt \(B\) är den riktade sträckan \(AB\). ?
En vektor representeras av en riktad sträcka. ?
En vektor har bara riktning. ?
Ett påstående måste bevisas för att få kallas för sats. ?
En implikation kan vara en ekvivalens. ?
En definition kan bevisas. ?
Axiom och sats är olika benämningar på samma sak. ?
En ekvivalens är alltid en implikation. ?
Följande påståenden: Det är lov \((L)\) och Erik är inte i skolan \((E)\) kan beskrivas med implikationen: \(E \implies L\) ?