Sociales Tema 7

loshuevosmeponen
Flashcards by , created over 5 years ago

Tema 7

96
0
0
Tags
loshuevosmeponen
Created by loshuevosmeponen over 5 years ago
Sociales
David Andrino
El comienzo de la Edad Moderna
reivag042
Estudios Sociales
ineval2015
Harry Potter Trivia Quiz
Andrea Leyden
Databases
Dean Whittle
SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Los Valores
David Gomez
La Plena Edad Media y el feudalismo
Galo Pérez San Millán
Guerra fría
Laura Franco
Question Answer
Causes de la Reforma Luxe exagerat + Escassa cultura del clero + compra-venda de càrrecs eclesiàstic + venda de butlles i indulgencias (4)
Compra-venda de càrrecs eclesiàstics (com a causa de la Reforma) És feia per conseguir beneficis econòmics
Venda de Butlles i Indulgencies Es feia com a mitjà d`obtenir el perdó dels pecats (només les podien comprar el rics).
Marti Luter Sacerdot alemany que va anar al Vatica i va protestar.
Principis bàsics del luteranisme Salvació per la fe + sacerdoci universal + autoritat de la biblia.
Sacerdoci universal en el luteranisme Tothom pot ser sacerdot
Autoritat de la Biblia La biblia era la unica autoritat i es podia interpretar lliurament segons cadascú.
Que dos sagraments té el luteranisme Eucaristia i el baptisme
Per què Luter va rebre el soport dels prínceps alemanys? Perquè volien fer-se amb les propietats de l`esglesia.
Calvinisme Fundat per Joan Calví. Propagat per Suissa. Doctrina de la predestinació i Gracia Divina.
Doctrina de la Predestinació Dèu va escollir els seus fills abans de la creació del món.
¿Què es la Gracia Divina pels Calvinistes? Es senyal de que estas predestinat.
Anglicans Creat a Anglaterra per Enric VIII. Conserva el culte y molts dogmes cristians.
Acte de supremacia Acta per la cual, Enric VIII es separa de Roma i es declara cap suprem de l`Esglesia d`Anglaterra
Per què es va crear l`Anglicisme? Perquè el papa Clement VII es va negar a concedir-le el divorci de la seva dona.
Per què surgeix la CONTRAREFORMA católica? Per frenar la ràpida difusió de la Reforma Luterana (protestantisme)
Dues vies per aturar l`expansió del lutereranisme. .Persecusió dels protestants + .Reforma de l`Esglèsia.
Congregació del Sant Ofici.- Qué és? Creat al 1542. És un TRIBUNAL eclesiàstic permanet per castigar els delictes CONTRA LA FE.
Acte de FE. És el JUDICI que feia la Congregació del Sant Ofici. Si no es retractaven de les seves creences eren comdenats a la foguera
Congregació de l`INDEX ORGANISME encarregat de publicar la llista de LLIBRES prohibits per els catòlics
Pau III Papa que va CONVOCAR el Concili de Trento el 1545.
Carles V Emperador que va assistir al Concili de Trento
DOGMES del Concili de Trento .La salvació es per mitjà de la fe + BONES OBRES. SET sagramente. Missa Sagrada. Culte a Sants i MARE DE DEU. Interpretació de la Biblia sengos la VULGATA (5)
VULGATA TRADUCCIÓ llatina de la Biblia que ver fer S. JERONI. Única interpretació vàlida.
SEMINARI Es van crear per lluitar contra l`ESCASSA CULTURA del clero.
DIÒCESI Es va crear perquè els BISBES visquessin de manera exemplar, sense luxes.
Prohibició de les BUTLLES i INDULGÈNCIES Una mesura adoptada en el Concili de Trento
CATECISME Recopilació de les creençes de l`Esglèsia pels infants.
Companyia de Jesus o JESUITES Ordre fundada per S. IGNASI DE LOIOLA molt AUSTERA i dependent del Papa.
EXPANSIÓ de la Contrarforma. A través de les ORDRES RELIGIOSES i les MISIONS (els jesuites es dedicaven a l`ensenyament)