ПЫТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ

Виктория Скальская
Flashcards by Виктория Скальская, updated more than 1 year ago
Виктория Скальская
Created by Виктория Скальская about 3 years ago
2237
0

Description

Запомніце беларускія словы

Resource summary

Question Answer
ЧТО ШТО
КТО ХТО
КАК ЯК
КУДА КУДЫ
КОГДА КАЛІ
СКОЛЬКО КОЛЬКІ
ОТКУДА АДКУЛЬ
ГДЕ ДЗЕ
ПОЧЕМУ ЧАМУ
РАЗВЕ ХІБА
НЕУЖЕЛИ НЯЎЖО
ВСЕГДА ЗАЎСЁДЫ, ЗАЎЖДЫ
ТЕПЕРЬ ЦЯПЕР
ПОКА ПАКУЛЬ
ОДНАЖДЫ АДНОЙЧЫ
СНАЧАЛА СПАЧАТКУ
ПОТОМ ПОТЫМ
ЕЩЁ ЯШЧЭ
МЕЖДУ ПАМІЖ
ПУСТЬ НЯХАЙ
КАК БУДТО НІБЫТА
ОЧЕНЬ ВЕЛЬМІ
СОВСЕМ ЗУСІМ
ЧУТЬ ЛЕДЗЬ, ЛЕДЗЬВЕ
РАНЬШЕ РАНЕЙ
ПОЗЖЕ ПАЗНЕЙ
БЛИЖЕ БЛІЖЭЙ
ДАЛЬШЕ ДАЛЕЙ
ЗИМОЙ УЗІМКУ
ЛЕТОМ УЛЕТКУ
Show full summary Hide full summary

Similar

АДНАКАРАНЁВЫЯ СЛОВЫ
Виктория Скальская
РЫСЫ ХАРАКТАРУ ЧАЛАВЕКА
Виктория Скальская
СЛОВАЗЛУЧЭННІ
Виктория Скальская
ЗАНЯТКІ, ПАЧУЦЦІ
Виктория Скальская
з'явы прыроды
Виктория Скальская