Elektromagnetisme

Kjersti Berg
Flashcards by Kjersti Berg, updated more than 1 year ago
Kjersti Berg
Created by Kjersti Berg almost 7 years ago
208
0

Description

Flashcards on Elektromagnetisme, created by Kjersti Berg on 05/14/2014.

Resource summary

Question Answer
(SI)Enheten til ladning er? C = As
(SI)Enheten til B er? T= kg/(s^2*A)
I = JdS. Så da er Idl = ? Idl = JdSdl = Jdv
Dersom flaten S er lukket, er fluksen... ...alltid null!
Hva er grensebetingelsene i magnetostatikken? B1n = B2n H1t - H2t = Js x n
En kondensator som består av to ledere med vakuum i mellom, er oppladet til V0. Etter at den ble oppladet, er den frakoblet kilden. Vi fører nå et rent dielektrisk medium, med relativ permittivitet r > 1 inn mellom lederne. Hva skjer? Potensialforskjellen mellom lederne blir mindre enn V0.
Hva er grensebetingelse for vektorpotensialet A? A1t = A2t
Hva er kapasitansen til en parallellplatekondensator? C = epsilon*A/d A = 4piab
Dersom inner- og ytterleder er ideelle, hva kan sies om det elektriske feltet? Feltet i inner- og ytterleder er null.
Følge av Gauss' lov: E = 0 overalt på en lukket flate S => Qtotal i S = 0
Hva er polarisering? Når et materiale utsettes for et elektrisk felt og dipoler i mediet rettes inn etter feltet. Denne flateladningen vil så motvirke det elektriske feltet.
Kan potensialet ha et lokalt maksimum eller minimum i v? Nei.
Grensebetingelser i elektrostatikken: D1n-D2n = ro_s E1t = E2t
egenskapene til en ideell leder: 1. E = 0 inni. 2. ro = 0 inni. 3. Lederen er en ekvipotensialflate (V=konst) 4. E_t = 0 rett utafor. 5. Rett utafor er D_n = ro_s
Hva sier loven om ladningsbevarelse? int(JdS) = -d/dt (int(ro*dv)) eller gradient*J = - dro/dt
De to versjonene av Gauss' lov: 1. int(D*dS) = Q 2. Grad*D = rho
Hva er Lorentz-kraften? Kraften en punktladning opplever fra både et E- og et B-felt.
Hva er Hall-effekten? En strøm gjennom et stykke materiale + et B-felt vil gjøre at elektronene bøyer av. Dette skaper forskjell i ladning, som igjen skaper et E-felt, og en potensialforskjell.
B-flukslinjer biter seg selv... i halen
Amperes lov sier at sirkulasjonen av B rundt en lukket sløyfe C er proporsjonal med total strøm som går gjennom flaten S (begrenset av C).
I eksempel med solenoider: hvilke to måter kan du løse problemet på og hva er ulemper/fordeler med de forskjellige? 1. Biot-Savarts lov: Da slipper vi å begrense oss til en lang og tynn solenoide, men det er vrient å bestemme B. Finner derfor kun B på z-aksen. 2. Amperes lov: Nå kan vi finne B overalt. Ulempen er at vi må anta en uendelig lang solenoide.
Hva sier Faradays lov? I en sløyfe induseres det en emf lik minus tidsderivert av fluks.
Eksempler på paramagnetiske materialer my_r > 1: aluminium og luft.
Formelen for fluks i en spole? Fluks = N*Fluks_tverrsnitt = N*int(BdS)
Hva sier Ampere-Maxwells lov? (ligning) curl H = J + d/dt(D)
Hva heter leddet d/dt(D)? Forskyvningsstrømtetthet. Er en kilde til magnetisk felt på lik linje med vanlig strømtetthet, J.
Show full summary Hide full summary

Similar

MFEL1010
Marianne Horne
MFEL1010 V14
Marianne Horne
9 History- The Treaty of Versailles
melgallagher
An Inspector calls - Gerald Croft
Rattan Bhorjee
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Susly Castillo Mendoza
ARCO REFLEJO
Alejandra Garcia
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Branding: Adidas
Gabriela Sánchez Idrovo