Common Irish Words

silviaod119
Flashcards by , created over 5 years ago

Common irish words you are likely to encounter in the media, newspapers, conversations and more!

445
25
0
silviaod119
Created by silviaod119 over 5 years ago
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
Exchange surfaces and breathing
megan.radcliffe16
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
Na dathanna/ the colours
Sarah Egan
Irish Oral 2016 Picture Sequence 1: Bua sa Chomórtas Raidió
Sarah Egan
Irish Oral 2016 Picture Sequence 2: Tá sé in am tosú ag obair!
Sarah Egan
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Question Answer
Áirithe Particular
Áit duchais Native place
Am amú Waste of time
argóint Argument
Beagnach Almost
Bleachtaire Detective
Breis is More than
Bunaithe Based
Buntásite Advantage
Céanna Same
Cearr Wrong
Cogadh War
Coitianta Common
Comharthaí Signs!
Contúirt or Baol Danger
crith talún Earthquake (Crith = shaking!)
cróga brave
cúram responsibility
cúramach careful
deachract difficulty
tabhair faoi deara notice
fianaise evidence
foisrach curious
fírinne truth
fite fuaite intertwined
fonn mood
fuinneamh energy
gnéithe aspects
iarratas application
iomaitheoir competitor
is iomaí many
lámh in uachtar upper hand
laoch hero...
lucht leanúna followers
lucht tacaíochta supporters
malairt opposite
moltóir jugde
muinín confidence
raflaí rumours
riachtanach necessary
scáthan mirror
scilleana skills
slí bheatha---/// gairm bheatha job
sliocht passage/excerpt
sochaí society
stiurthoir director
tacaíocht support
tagairt reference
taighde research
tallan talent
tionchar influence
tionscal industry
trealamh equipment