PARAULA

Description

Esquema
Àlex Lluch
Mind Map by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 8 years ago
52
0

Resource summary

PARAULA
 1. ESTRUCTURA
  1. es divideix en
   1. MONEMES
    1. Unitats mínimes amb significat
     1. són de dos tipus
      1. LEXEMA
       1. Arrel de la paraula que no varia i n’aporta el significat central
       2. MORFEMA
        1. Matisa o modifica el significat del lexema
         1. flexiu
          1. Indica gènere, nombre i, en les formes verbals: persona, nombre, temps i mode
           1. Exemple: bruta, bruts, embrutava
          2. derivatiu
           1. El que no és flexiu
            1. Exemple: brutedat
     2. PROCEDIMENTS DE FORMACIÓ
      1. a partir d’una PARAULA SIMPLE
       1. mitjançant dos procediments
        1. Derivació
         1. Lexema + morfema derivatiu (sufix)
          1. mar > mar-í
           1. Morfema derivatiu (prefix) + lexema
            1. digne > in-digne
         2. Composició
          1. Lexema + lexema)
           1. boca + moll > bocamoll
       2. SIGNIFICAT
        1. Idea o concepte que els parlants associen a un mot
         1. depén de la INTENCIÓ COMUNICATIVA DEL PARLANT en una SITUACIÓ DETERMINADA
          1. CAMP SEMÀNTIC
           1. amb el pas del temps les paraules ALTEREN EL SEU SIGNIFICAT
            1. Incorporen significats nous
        2. CAMP LÈXIC
         1. Conjunt de paraules amb el mateix lexema
          1. llibr-e, llibr-eria, llibr-eter, llibr-eta
           1. CAMP SEMÀNTIC
            1. Conjunt de paraules que comparteixen categoria gramatical i un tret de significat
             1. Exemples: tenis, futbol, handbol, bàsquet, hoquei
         Show full summary Hide full summary

         Similar

         3r. Les paraules i les seues relacions
         Àlex Lluch
         2n Batxillerat: Formació de paraula -derivació- (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Sinònims i antònims (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Refranyer: sentit figurat (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         LES CRÒNIQUES MEDIEVALS (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Ús del guió en les paraules formades per composició (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Barbarismes (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         La dièresi (Àlex Lluch): diftong i hiat
         Àlex Lluch
         Neologismes (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Camp semàntic dels rius (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch
         Barbarismes i Anglicismes (Àlex Lluch)
         Àlex Lluch