EL fenomen urbà

Description

Mind Map on EL fenomen urbà, created by Victor Rodriguez on 01/31/2015.
Victor Rodriguez
Mind Map by Victor Rodriguez, updated more than 1 year ago
Victor Rodriguez
Created by Victor Rodriguez over 8 years ago
1996
0

Resource summary

EL fenomen urbà
 1. Ciutat Industrial. SXX
  1. Densificació del centre urbà
   1. Creixement anarquic de la peridferia
    1. Desenvolupament, metropolis,connurbacions,arees metroploitanes
     1. Barris amb especialització funcional
      1. Ciutats dormiitori
       1. Poligons Industrials
        1. Parcs comercials
       2. Jerarquia i xarxes urbanes a Espanya
        1. Jerarquia Urbana
         1. Metropolis nacionals
          1. Metropolis regionals
           1. Ciutats mitjanes i petites
           2. Xarxes Urbanes
            1. Madrid
             1. Mediterrani
              1. Cantabrica
               1. Atlàntic -Gallec
                1. Andalús
                 1. Vall de l'Ebre
                2. Ciutat Postindustrial
                 1. Creixement Teixit Urbà
                  1. Formació de grans regiosn metroplitanas
                   1. Ciutats globals
                   2. Ciutat Preindustrial.Fins al S XVII
                    1. Models
                     1. Moderna
                      1. Medieval
                       1. Romana
                       2. Caracterisitques
                        1. Habitiada per comerciants,funcionaris,artesans i terratinents
                         1. Perimitre reduit ,emmurallat
                        2. Ciutat Industrial. S XIX
                         1. Instal.lació de fàbriques,augments del nombre d'habitants
                          1. Procés ràpid d'expansió urbana
                           1. Enderrocament de muralles
                            1. Eixamples
                             1. Barris perifèrics
                             2. Noves classes socials
                              1. Proletariat
                               1. Burgesia
                              2. L'espai urbà a Catalunya
                               1. Jerarquia Urbana
                                1. Area Metroplitana i les dues corones
                                 1. Capitals de provincia
                                  1. Capitals comarcals
                                  2. Ciutat compacta i difusa
                                  3. Impacte ambiental de la urbanització
                                   1. La ciutat com a Ecosistema
                                   Show full summary Hide full summary

                                   Similar

                                   Biology Unit 1
                                   hannahsanderson1
                                   AQA GCSE Physics Unit 2.6
                                   Matthew T
                                   F211: Transport in animals keywords and info
                                   Gurdev Manchanda
                                   Physics - Electricity
                                   dana-howbridge
                                   GCSE REVISION TIMETABLE
                                   neharaniga
                                   The Changing Natural Environment Part 2
                                   R S
                                   Maths: Formulas for Areas & Perimeters of Shapes
                                   Annan S
                                   Power and Conflict Poetry
                                   Charlotte Woodward
                                   Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
                                   T Andrews
                                   TISSUE TYPES
                                   Missi Shoup