Entorn Personal d'aprenentatge

Description

Esquema on podem veure els tres blocs en què podem dividir el procés bàsic d'ensenyament aprenentatge amb mitjans digitals. Els tres blocs s'envolten amb algunes aplicacions possibles.
Joan Lamarca
Mind Map by Joan Lamarca, updated more than 1 year ago
Joan Lamarca
Created by Joan Lamarca over 8 years ago
25
0

Similar

Mi Entorno Personal de Aprendizaje "EPA" - "PLE"
Claudio Quintana
EPA John Espino
John Soto
Entorno Personal de Aprendizaje o PLE [Personal Learning Environment]
Rogelio Tapia
Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)
Martín López Barrientos
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)
Néstor A Arce A
Entornos de Aprendizaje Personal PLE
Heidy Rincon
PILARES DE LA CREACIÓN DE UN MATERIAL DIGITAL
Patricia Navarro