Teoria del Coneixement

Description

Un breu repàs per les diferents concepcions del coneixement.
marc.arenas
Mind Map by marc.arenas, updated more than 1 year ago
marc.arenas
Created by marc.arenas about 8 years ago
50
0

Resource summary

Teoria del Coneixement
 1. 1. Períodes històrics
  1. Dos períodes
   1. de Grècia a Edat Mitjana
    1. GRECS
     1. Caire Metafísc o Ontològic: considera al'ésser en tant que ésser
      1. presocràtics: conexiement cosmològic
       1. Sòcrates: importància de la raó i del concepte
        1. Plató: la realitat són les idees,idealisme
         1. Aristòtil: realitat a partir del món sensible, realisme moderat
        2. EDAT MITJANA
         1. Escolàstica: coneixement basat en la fe
          1. Tomàs d'Aquí
          2. Patrística: coneixement a través dels sentits i intel·ligència gràcies a la llum que prové de Déu.
           1. Sant Agustí
          3. objectivitat de l'acte de conèixer
          4. Racionalisme i modernitat
           1. subjectivitat en l'act de conèixer
            1. Racionalisme: raó com a font de coneixement humà
             1. Destartes: "cogito ergo sum"
             2. Empririsme: tot coneixement prové de l'experiència
              1. Hume
              2. Criticisme: el coneixement és possible, però no definitiu
               1. Kant
               2. Constructivisme: coneixement a traves de dades i interpretació de les mateixes
                1. Hegel
             3. 2. Conceptualització teòrica del concepte coneixement/saber
              1. relació entre objecte ontologia), imatge (lògica i subjecte(psicologia)
               1. próces gradual
                1. caire biològic
                 1. elaboració social
                 2. coneixement com a creença
                  1. Hem de creure per conèixer
                   1. Cal justificar el nostre coneixement
                    1. El coneixement s'ha de poder distinguir entre veritat i falsedat
                    2. funcions
                     1. descriure
                      1. explicar
                       1. predir
                        1. critica
                         1. Escepticisme
                          1. Impossibilitat de realitzar les tres condicions per saber com són les coses
                       2. 3. Relació amb la veritat
                        1. fonamentisme
                         1. Demana una justificció epistèmica per veriicar el coneixement
                          1. ús sentit comú
                           1. mètode
                            1. claredat explicació
                            2. fonements del coneixement en la realitat mateix i en la experiència de la raó i del món
                            3. coherentisme
                             1. La veritat és una xarxa de sistemes de coneixement
                              1. teoria del que és borrós: realitat amb matissos i depenent del context
                              2. concepció de la veritat liamitada a proposicions formals
                             2. 4. Possibilitat de coneixement
                              1. Premisa: existeix en realitat relació entre el subjecte humà que coneix i l’objecte conegut
                               1. Irracionalisme: nega la raó com a eina de coneixement. la realitat està mancada de raó
                                1. Pascal, Rousseau, Bergson
                                2. Relativisme: veritat com a criteri obert, tantes veritats com societats o comunitats o context cultural.
                                 1. Durkheim, Protàgoers, Sprengel
                                 2. Escepticisme: és impossible el coneixement reacional de les coses. El coneixemnt depèn de les circumstàncies, temps, lloc i ambient.
                                  1. Montaigne
                                   1. escepticisme fonamentista: no es pot conèixer la realitat en ella mateixa
                                    1. escepticisme restringit: impossibilitat de jsutificar el que sabem
                                     1. escepticisme antecedent: impossibilitat de fonamentar el coneixement a partir d'una base psicològica
                                      1. Hume
                                      2. escepticisme moderat: dubte sistemàtic
                                       1. Descartes
                                       2. Refutat per
                                        1. per conèixer no calen certeses absolutes
                                         1. Per dubtar sobre el que és cert o fals, perimer cal entendre el que es diu. Error lingüístic
                                        2. Dogmatisme: les coses es coneixen tal i com es presenten al subjecte

                                         Annotations:

                                         • Ferrater Mora, J. (1976). "Diccionario de filosofía abreviado". Barcelona: Edhasa. p. 68
                                         1. Spinoza
                                        3. 5. Models de coneixement
                                         1. S. XVIII: utlització del concepte "sentit comú" universal per explicar la manera de pensar i conèixer de les persones
                                          1. Inductisme: a partir d'experiències concretes es desenvolupa una llei i/o coneixement general
                                           1. enumerativa
                                            1. regla a partir de casos
                                            2. eliminativa
                                             1. experiències concretes que impossibiliten una conclusió
                                             2. objeccions
                                              1. Irreversibilitat
                                               1. Incompletitvitat
                                               2. tipus
                                               3. Holisme: El sistema i le seves propietats s'han d'analitzar en el seu conjunt. Sistema global
                                                1. tipus
                                                 1. holisme semàntic: en entendre una proposició cal comprendre l'ús de les paraules en aquell context
                                                  1. Quine
                                                  2. holisme epistèmic: "el todo es más que las partes". Les teories no poden ser contrasatdes de forma aïllada.
                                                2. 6. Formes de coneixement
                                                 1. Intuitiu: coneixement inmediat
                                                  1. Mediat: inferències i raonaments
                                                   1. A priori: coneixement independent de l'experiència
                                                    1. posteriori: depenen de l'experiènccia
                                                    2. 5. Models per a la resolució de problemes
                                                     1. Dualisme plàtònic: afirma que existeix un món sensible (coses mutables, espaciotemporals, que acaben) i un món de les idees (coses immutables i eternes)
                                                      1. Plató
                                                      2. Racionalisme: existeixen idees innates (penso, doncs existeixo), la raó com a fonament teòroic del coneixement
                                                       1. Descartes
                                                       2. Empirisme: la raó fonamentada en la sensibilitat i adquisicio d'idees a través de l'experiència
                                                        1. Hume
                                                        2. Criticisme: planateja el coneixement des del subjecte, la raó a partir d'element a priori, objectius, i d'altres que provenen de l'experiència sensiible, coneixement qun categoritzem un concepte.
                                                         1. Kant
                                                         2. Fenomenologia: coneixement de les coses a partir de la relexió (comprensió de les coses) i la consciència sense afirmar o negar Ús de la intuició . Problemes de subjectivitat.
                                                          1. Husserl
                                                          2. Hermenèutica: el que existeix són interpretacions de les coses. Paper dels símbols. concepció constructivista del coneixement.
                                                           1. Gadamer
                                                           2. Gir lingüístic:
                                                            1. preponderància de les relacions llenguatge/món
                                                             1. Per entendre el nostre pensament s'ha de prestar atenció a l'estructura dels nostre enunciats
                                                              1. llenguatge no només amb caire descriptiu del que passa, sinó que interiorment construeix el nostre pensament
                                                               1. llenguatge com a formador de realitats i coneixement.
                                                                1. Wittgenstein, Russell, Frege
                                                                 1. Dóna sentit als enunciats logicomatemàtics i als empírics; la resta no tenen sentit per entendre el món.
                                                                Show full summary Hide full summary

                                                                Similar

                                                                MAPA MENTAL FUNDAMENTOS DE LA EPISTEMOLOGIA
                                                                William Eduardo 2569
                                                                LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
                                                                Cecilia Gudiño
                                                                TERCER QUIZ DE FILOSOFÍA
                                                                natys_411_f
                                                                Teoría de la Arquitectura
                                                                María Torres Aca
                                                                Teoría de la Arquitectura
                                                                Jairo García de la O
                                                                FUNDAMENTOS DE LA EPISTEMOLOGIA
                                                                Eneida Varon Lopez
                                                                EPISTEMOLOGÍA DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL (Laura Guzmán Stein)
                                                                Felipe Soto
                                                                ANTIGUO EGIPTO
                                                                katerine gonzale
                                                                Teorias curriculares
                                                                yuliayme
                                                                ELECTROMAGNETISMO
                                                                Caroline Caroline
                                                                Enfoque Sistémico
                                                                nathabrns