LLENGÜES EN CONTACTE

GoConqr Review

Esquema de llengües en contacte en la comunitat lingüística catalana.
epf1997
Mind Map by epf1997, updated more than 1 year ago
epf1997
Created by epf1997 about 8 years ago
179
4

Resource summary

LLENGÜES EN CONTACTE
 1. Ús en la societat
  1. Sociolingüística
   1. Disciplina que estudia els aspectes de variació lingüística i de contacte entre llengües
   2. Cal conservar la diversitat de llengües
    1. És corrent que en un mateix estat coexisteixin unes quantes llengües
     1. Llengües minoritàries
      1. Llengua minoritzada
       1. Llengua que dins el seu territori ha patit una restricció dels seus usos, els quals van realitzant-se en una de les llengües en expansió
       2. Tenen pocs milions de parlants
      2. Multilingüisme o plurilingüisme
       1. Ús de dos o més idiomes per part d'un individu o d'una comunitat o comunicació entre parlants de diferents idiomes
        1. Bilingüisme
         1. Bilingüisme individual
          1. Ús de dues llengües per part d'una mateixa persona
           1. Segons el grau de parla de cada llengua podem distingir diferents tipus, com per exemple:
            1. Bilingüisme simètric
             1. Si es parlen les dues llengües igualment. Si es al contrari parlarem de bilingüisme asimètric.
             2. Bilingüisme instrumental
              1. Quan algú aprèn una segona llengua
              2. Bilingüisme passiu
               1. Quan algú entèn un idioma però no el parla. El cas contrari seria el bilingüisme actiu.
             3. Bilingüisme territorial
              1. Es dóna quan hi ha dues comunitats lingüístiques en un espai geogràfic delimitat en dues zones segons l'idioma.
              2. Bilingüisme social
               1. Utilització de dues llengües en un mateix territori (una auctòctona i l'altra sobrevinguda).
                1. Segons l'extensió de la llengua, el bilingüisme pot ser generalitzat o limitat-
                 1. Segons la situació legal podem distingir el bilingüisme oficial i el no oficial.
               2. Normalització lingüística
                1. Bilingüització
                 1. Això passa quan una persona aprèn una altra llengua. Una persona primer sap una llengua i després n'aprèn una altra (bilingüisme), però després, passa a oblidar la primera que havia après anteriorment.
                 2. Procés social amb l'objectiu de recuperar la llengua en recessió per assegurar-ne l'estabilitat.
                 3. Procés d'estandardització
                  1. Llengua estàndard
                   1. Llengua normalitzada amb una varietat neutra, supradialectal i amb un grau de formalitat mitjà-alt
                   2. Procés social orientat a fixar una varietat comuna apta per a tos els usos i a disposició de tots els parlants. Exigeix quatre condicions:
                    1. 1. Selecció d'una varietat geogràfica existent o la combinació de més d'una. Per exemple, en el francès.
                     1. 2. Normativització de la varietat, és a dir, establir normes per a l'ús oral i escrit.
                      1. 3. Adequació de la varietat a tots els usos i àmbits. Per exemple, confeccionant diccionaris terminològics.
                       1. 4. Acceptació per part de la massa parlant i en tots els contextos.
                   3. Situació actual del català
                    1. El català el parlen més de nou milions de persones.
                     1. Novena llengua de la Unió Europea i té més parlants que moltes llengües d'Estat.
                      1. Es parla a Andorra, França, Espanya i Itàlia.
                      Show full summary Hide full summary

                      Similar

                      2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
                      Álex Lluch
                      Masculí o femení?
                      Eva_95
                      Pronoms Febles
                      Àlex Aquilina
                      FALTES CATALÀ
                      Andrea Mugarra
                      2n. Varietats de la llengua: geogràfiques, social i estilística, l'estàrdad (Àlex Lluch)
                      Àlex Lluch
                      Evolució històrica del gènere de la narrativa
                      vanessacasmo
                      Català: B - V
                      Silvia Soteras Gibert
                      Els orígens de Catalunya (segles VIII-XII)
                      ericmarchvehil
                      L'Amic Retrobat
                      Anna Casado
                      LA POESIA I TEATRE DE POSTGUERRA SALVADOR ESPRIU
                      Carolina Villa Pineda
                      3r ESO. Orígens de la llengua catalana (Desdoblament)
                      Ginger Mall