Arquitectura romana

Description

mapa mental de l'arquitectura romana
Berta PC
Mind Map by Berta PC, updated more than 1 year ago
Berta PC
Created by Berta PC almost 8 years ago
27
0

Resource summary

Arquitectura romana
 1. Arquitectura lúdica
  1. Amfiteatre
   1. És una gran edificació descoberta, normalment de planta oval amb un espai central a nivell del terra i cobert de sorra, el qual estava envoltat per tres nivells de graderies
   2. Circ
    1. Edifici en el qual se celebraven carreres de carros, cavalls i altres espectacles hípics
    2. Teatre
     1. La seva finalitat era oferir espectacles teatrals. El seu origen és grec, però es diferencia d'aquest en què té planta semicircular, i no circular.
     2. Termes
      1. Són com les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma
     3. Arquitectura religiosa
      1. Temples
       1. Era un lloc de culte als déus en l'Antiga Roma.
        1. S'estructura amb la planta heretada dels etruscs i grecs, i un alçat amb columnes, capitells, etc. d'influència grega.
        2. Mausoleus
         1. És un edifici sepulcral de gran magnificència,que es comença a estendre per tot l'Imperi a partir del segle I.
        3. Arquitectura residencial
         1. Domus
          1. Fou l'habitacle típic de l'antiga Roma,
           1. Les domus eren els habitatges de les famílies d'un cert nivell econòmic, el cap de família portava el títol de dominus.
           2. Insula
            1. Era un bloc d'habitatges, normalment en règim de lloguer, de diversos pisos.
             1. Eren utilitzades pels ciutadans que no podien permetre tenir habitatges particulars.
            2. Arquitectura política i institucional
             1. Basíliques
              1. És una estructura arquitectònica d'origen romà que tenia una funció econòmica i jurídica.
               1. Va tenir múltiples usos, dedicant-se a mercat, lloc de transaccions financeres, culte o, més ordinàriament, a l'administració de justícia; també s'utilitzava com a lloc de reunió dels ciutadans per tractar assumptes comuns.
               2. Fòrum
                1. Era un espai públic a les antigues ciutats romanes amb funcions comercials, financeres, religioses, administratives i econòmiques, a més de ser el lloc on els ciutadans romans realitzaven comunament seva vida social.
               3. Arquitectura commemorativa
                1. Arcs de Triomf
                 1. Tenien un motiu commemoratiu d'una victòria o d'un gran personatge o per delimitar fronteres provincials.
                  1. Primer eren de fusta, però van acabar sent de pedra i amb inscripcions.
                  2. Arc d'un va.
                   1. Arc coronat amb una inscripció i aguantat per columnes o pilars. Sobre ell s'alça un arquitrau amb la cornisa en la qual es llegeix el text motiu de la seva edificació.
                   2. Arc de tres vans
                    1. Servien de vegades com "portes de control" de les ciutats: per l'obertura central passaven els carruatges i animals i pels laterals les persones.
                     1. Els de tres arcs són els més comuns, són dos laterals més petits i un de central més ampli i alt.
                     2. Arc quadrat
                      1. És el que té quatre fronts. De Planta quadrada o lleugerament rectangular, manté en cadascun dels seus costats un arc
                      2. Columnes Commemoratives
                       1. Tenien inscripcions i podien estar edificades per fer-les servir com a frontera o per recordar algun fet o emperador
                      3. Tipología d’arcs i cobertes
                       1. Volta de canó
                        1. És aquella generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal.
                        2. Volta de quadrant d'esfera
                         1. És un tipus de volta que es caracteritza per la seva forma de quart d'esfera.
                         2. Volta d'aresta
                          1. És la formada per la intersecció de dues voltes de canó iguals i que es creuen perpendicularment.
                         Show full summary Hide full summary

                         Similar

                         arquitectura del siglo XIX Y XX
                         andres silva a
                         Arte Barroco
                         juanmadj
                         INICIACIÓN A LA ARQUITECTURA
                         ma.jose95
                         Repaso Historia de la Arquitectura II
                         Julieta Cantú Delgado
                         Mesopotamia
                         harrycms
                         GAUDÍ...
                         JL Cadenas
                         =ARTE=...
                         JL Cadenas
                         ESTILOS DE ARQUITECTURA
                         andres silva a
                         Arquitectura Gótica
                         maya velasquez
                         Teoría de la Arquitectura
                         María Torres Aca
                         Teoría de la Arquitectura
                         Jairo García de la O