ENERGIA TÈRMICA

Description

Mapa conceptual sobre l'energia tèrmica 1r Batxillerat.
avila_a_a
Mind Map by avila_a_a, updated more than 1 year ago
avila_a_a
Created by avila_a_a about 8 years ago
77
1

Resource summary

ENERGIA TÈRMICA
 1. Energia interna
  1. Potencial

   Annotations:

   • A causa de les forces atractives i repulsives entre les partícules.
   1. Cinètica

    Annotations:

    • A conseqüència dels moviments de translació, vibració i rotació.
   2. Temperatura

    Annotations:

    • La temperatura dels cossos és una mesura de l'energia cinètica mitjana de les seves partícules.
    1. Termòmetres
     1. Escala Celsius

      Annotations:

      • 0ºC = punt de fusió de l'aigua 100ºC = punt d'ebullició de l'aigua
      1. Escala Kelvin

       Annotations:

       • 0 K = zero absolut 273,15 K = punt de fusió de l'aigua 373,15 K = punt d'ebullició de l'aigua
       1. Escala Fahrenheit

        Annotations:

        • 32ºF = punt de fusió de l'aigua 212ºF = punt d'ebullició de l'aigua
      2. Calor
       1. Variació de la temperatura

        Annotations:

        • La quantitat de calor absorbida o cedida d'un cos depèn de l'increment de temperatura, de la seva massa i de la seva pròpia naturalesa.
        1. Valor de la calor absorbida
         1. Equilibri tèrmic
         2. Canvis d'estat d'agregació
          1. Calor de fusió

           Annotations:

           • Calor necessària perquè la unitat de massa d'una substància passi de sòlid a líquid a la temperatura de fusió.
           1. Calor de vaporització

            Annotations:

            • Calor necessària perquè la unitat de massa d'una substància passi de líquid a vapor a la temperatura d'ebullició.
          2. Dilatació tèrmica

           Annotations:

           • Augment de volum que experimenten els cossos en elevar-ne la temperatura.
           1. Gasos
            1. Líquids
             1. Sòlids
              1. Lineal
               1. Superficial
                1. Cúbica
               Show full summary Hide full summary

               Similar

               Diferencias entre la Química y Física
               maya velasquez
               Física: Conceptos Básicos
               maya velasquez
               INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
               moises silva daza
               CUESTIONARIO DE FÍSICA
               amam3105
               Pilas y electrolisis - Repaso para Selectividad
               Diego Santos
               Fundamentos Básicos de la electricidad
               SC IDEA
               CAPACIDADES CONDICIONALES O CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
               Delia Marín
               Electrotecnia Básica
               Felipe Soto
               Transporte y Movilidad
               juliana Clavijo
               ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?
               Camilo Monroy Pi
               EXAMENT TEMA 7 I 8. ENERGIA MECÀNICA I TÈRMICA.
               JORDI BELDA VALERO