Les Vibracions

Description

Treball d'ones 4t
Gerard Romero So
Mind Map by Gerard Romero So, updated more than 1 year ago
Gerard Romero So
Created by Gerard Romero So over 8 years ago
15
0

Resource summary

Les Vibracions
 1. es propaguen mitjançant un
  1. Moviment Ondulatori
   1. propagat per
    1. Focus Emissor
     1. origina
      1. So

       Annotations:

       • Originat per un focus emissor quan vibra en el si d'un medi material i comunica aquesta vibració a les molècules properes del medi.
       1. genera
        1. Compressions
         1. Dilatacions
         2. caracteritzat per
          1. El To

           Annotations:

           • Propietat del so que permet distingir entre sons greus i aguts.
           1. El Volum

            Annotations:

            • Propietat relacionada amb la quantitat d'energia que transporten les ones sonores i depèn de l'amplitud d'aquestes ones.
            1. classificat en
             1. Sons Forts
              1. Sons Febles
             2. El Timbre

              Annotations:

              • Relacionat amb la forma de l'ona sonora. Permet que l'oïda humana distingeixi sons produïts per diferents focus emissors.
         3. que transporta
          1. Energia
          2. que experimenta
           1. Reflexió

            Annotations:

            • Les ones es reflecteixen quan xoquen contra una superfície.
            1. Refracció

             Annotations:

             • És el canvi de direcció i de la velocitat de les ones sonores quan passen d'un medi a un altre o quan varien la densitat o la temperatura del medi pel qual es propaguen.
             1. Interferències

              Annotations:

              • Pertorbació que apareix en un sistema de transmissió provocada per una transferència d'energia provinent d'una alltra font.
             2. representat amb
              1. Ones

               Annotations:

               • Representació de la situació que adopten a l'espai les partícules del medi sotmeses a la pertorbació creada en el focus emissor
               1. caracteritzades per
                1. Amplitud (A)

                 Annotations:

                 • Desplaçament màxim respecte a la posició d'equilibri de cada una de les partícules que vibren en el medi. Es mesura en metres (m).
                 1. Longitud d'Ona ( )

                  Annotations:

                  • Distància entre dos punts del medi que es troben en el mateix estat de vibració. es mesura en metres (m).
                  1. Període (T)

                   Annotations:

                   • Temps que triga a produir-se una oscil·lació completa d'una partícula, o temps que triga l'ona a avançar una longitud d'ona. Es mesura amb (s).
                   1. Freqüència (f)

                    Annotations:

                    • Nombre d'oscil·lacions completes que es produeixen en un segon. Es mesura em hertzs (Hz). La fòrmula és: f= 1/T
                    1. Velocitat de propagació (v)

                     Annotations:

                     • Velocitat amb què es propaga la pertorbació. es mesura en metres per segon (m/s). La fòrmula és:  v=longitud d'ona/T v=longitud d'ona · f
                    2. classificades segons
                     1. Medi de propagació
                      1. Ones mecàniques

                       Annotations:

                       • Necessiten un medi material per propagar-se
                       1. Ones electromagnètiques

                        Annotations:

                        • No necessiten un medi per propagar-se ja que poden fer-ho pel buit.
                        1. un exemple és
                         1. La Llum

                          Annotations:

                          • Sensació produïda a l'ull per les ones electromagnètiques.
                          1. recorre un
                           1. Raig de Llum

                            Annotations:

                            • És la línia recta que recorre la llum en propagar-se. La fòrmula de la velocitat en que es propaga és: n=c/v
                           2. caracteritzada per
                            1. Freqüència

                             Annotations:

                             • No varia encara que la llum canviï de medi.
                             1. Color

                              Annotations:

                              • És la sensación causada a la retina per cadascuna de les freqüències de les ones lluminoses.
                              1. Intensitat Lluminosa

                               Annotations:

                               • És una propietat característica de la llum relacionada amb la quantitat d'energia emesa per un focus lluminós.
                              2. amb models
                               1. Ondulatori

                                Annotations:

                                • La llum és la propagació d'un camp elèctric i un camp magnètic perpendiculars que oscil·laven entre ells.
                                1. Corpuscular

                                 Annotations:

                                 • La llum és el conjunt de paquets d'energia (fotons).
                                 1. Dualitat ona-corpuscle

                                  Annotations:

                                  • Teoria que considera que la llum té un comportament dual, és a dir, és ona i corpuscle alhora.
                                 2. que fa fenomens lluminosos com
                                  1. Reflexió

                                   Annotations:

                                   • Pot ser normal (perpendicular a la superfície), amb angle d'incidència î (angle agut entre el raig incident i la nromal) i amb l'angle reflectit î' (angle agut entre la normal i el raig reflectit).
                                   • Les lleis són: -El raig incident, el raig reflectit i la normal es troben en el mateix pla -Els angles d'incidència i de reflexió són iguals.
                                   1. Refracció

                                    Annotations:

                                    • Canvi de direcció i de velocitat que es produeix quan la llum passa d'un medi a un altre.
                                    • Les lleis són: -El raig incident, el raig refractat i la normal es troben en el mateix pla. -Les direccions de propagación del raig incident i el raig refractat estan relacionades per l'equació de Snell.
                                    1. Dispersió
                                2. Direcció de propagació
                                 1. Ones transversals

                                  Annotations:

                                  • Tenen un moviment vibratori perpendicular al desplaçament ondulatori.
                                  1. Longitudinals

                                   Annotations:

                                   • Són les que es produeixen quan els dos moviments de propagació i de vibración són paral·leles.
                               2. que pot ser de naturalesa
                                1. Mecànica
                                 1. Electromagnètica
                               Show full summary Hide full summary

                               Similar

                               Diferencias entre la Química y Física
                               maya velasquez
                               Física: Conceptos Básicos
                               maya velasquez
                               INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
                               moises silva daza
                               CUESTIONARIO DE FÍSICA
                               amam3105
                               Pilas y electrolisis - Repaso para Selectividad
                               Diego Santos
                               Fundamentos Básicos de la electricidad
                               SC IDEA
                               CAPACIDADES CONDICIONALES O CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
                               Delia Marín
                               Electrotecnia Básica
                               Felipe Soto
                               Transporte y Movilidad
                               juliana Clavijo
                               ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?
                               Camilo Monroy Pi
                               Conceptos Básicos de la Física
                               Diego Santos