Les síl·labes i els dígrafs

Description

Es un mapa mental de síl·labes i digrafs
Mind Map by Jorge Forner Gar, updated more than 1 year ago
Created by Jorge Forner Gar over 8 years ago
61
0

Resource summary

Les síl·labes i els dígrafs
 1. Que és una síl·laba?
  1. Cada un dels golps de veu amb que pronunciem una paraula.
   1. Cada síl·laba ha de estar formada com a mínim per una vocal o nucli
    1. Les paraules que tenen una sílaba s'anomenen monosíl·labes; les que tenen dues, bisíl·labes; les que tenen tres, trisíl·abes; les que tenen quatre, tetrasíl·labes; i així succescivament
     1. Se sol generalitzar com: les que tenen una síl·laba, monosíl·abes y polisíl·labes la resta
     2. La síl·laba que pronunciem més fort s'anomena tónica i la resta s'anomenen átones
     3. Que és un dígraf?
      1. El conjunt de dues grafíes que representen un únic so: rr, tx, ll...
       1. Alguns dígrafs es divideixen a l'hora de separar per síl·labes les paraules de que formen part
        1. Dígrafs que es separen
         1. ix, l·l, rr, ss, tg, tj, tx
         2. Dígrafs que no es separen
          1. qu, ny, gu, ll, ig
        Show full summary Hide full summary

        Similar

        MAPA MENTAL SERVICIO AL CLIENTE
        Belfit Silva
        FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MARKETING
        Juan Carlos Pimiento Lancheros
        MAPA MENTAL MACROECONOMIA
        Luz Neira Herrera Villarraga
        Mapa mental Diseño de sistemas de manufactura
        Gilberth Cardona
        EDAD MEDIA
        dgomescaraquista
        Figuras Literarias
        J.PabloGarcía
        CUERPOS GEOMÉTRICOS
        Ayami Gutiérrez
        El Contador Público del Siglo XXI
        gloricaceresm
        Modelos Integrales de Gestión de la Calidad Total
        Hernan Dario Gomez Espinosa
        Conocimiento
        Christomatamala
        Mapa Mental China
        annie_pinky