MESURES, MAGNITUDS I UNITATS

Description

Mind Map on MESURES, MAGNITUDS I UNITATS, created by vicmarica on 11/07/2013.
vicmarica
Mind Map by vicmarica, updated more than 1 year ago
vicmarica
Created by vicmarica about 10 years ago
412
0

Resource summary

MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
 1. MAGNITUDS
  1. Qualsevol parametre fisic que podem mesurar comparant-lo a un patró.
  2. MESURA
   1. Acte de comparar una magnitud amb el seu patró. Tambe valor numeric resiltant de la comparacio.
   2. UNITAT
    1. Patro amb que comparenles magnituds per a mesurar-les.
     1. UNITAT FONAMENTALS SISTEMA INTERNACIONAL.
      1. MASSA: Kilogram - kg
       1. LONGITUD: Metre - m
        1. TEMPS: Segon - s
         1. CORR. ELECTRIC: Amper - A
          1. TEMPERATURA: º Kelvin - ºk
          2. MULTIPLES I SUBMILTIPLES
           1. MULTIPLES
            1. DECA - da - x10
             1. Hecto- h - x 100
              1. Kilo - k - x1000
               1. Mega - M - x1000000
                1. Giga - G - 10e 9

                 Annotations:

                 • No podem posar exponents, per tant 10e 9 vol dir " 10 elevat a 9".
                 1. Tera - T - x10e 12
                  1. Peta - P - 10e 15
                  2. SUBMULTIPLES
                   1. deci - d - :10
                    1. centi - c - :100
                     1. mili - m - :1000
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   C2: Material Choices Test
                   James McConnell
                   American West - Key Dates
                   Rachel I-J
                   George- Of mice and men
                   Elinor Jones
                   Basic Spanish Vocabulary
                   Alice McClean
                   Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
                   Laura Perry
                   GCSE French - Parts of the Body
                   Abby B
                   English Basic Grammar
                   tvazacconcia
                   GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
                   Ben C
                   GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
                   Sarah Egan
                   New English Literature GCSE
                   Sarah Egan
                   What You Can Do Using GoConqr
                   Micheal Heffernan