Variació Lingüística

GoConqr Review

Esquema sobre la variació lingüística de la llengua catalana.
Flor Belda
Mind Map by Flor Belda, updated more than 1 year ago
Flor Belda
Created by Flor Belda about 9 years ago
2866
13

Resource summary

Variació Lingüística
 1. Diferències derivades dels usos diversos que qualsevol llengua presenta.
  1. VARIACIÓ.
   1. Diferències de la llengua segons el lloc, l'època i el grup social que la parla
   2. VARIETAT
    1. Ús específic que es fa d'una llengua d'acord amb la procedència geográfica, històrica o social dels parlants o la funció comunicativa.
    2. VARIANT
     1. Una expressió diferent d'un altra per la forma, és a dir, la referència a les diverses formes que pot adoptar una unitat llingüística.
     2. 4 Tipus:
      1. DIATÒPICA o geogràfica (lloc)

       Annotations:

       • Configura unes maneres de parlar ains entre grups que conviuen per proximitat geogràfica. (dialectes)
       1. Milà i Fontanals en Maig de 1861, va establir dos grans blocs dialectals diferenciats

        Annotations:

        • 3 estàndard del Català: - Català -Valencià. - Balear.
        1. BLOC OCCIDENTAL.
         1. Català nord-occidental
          1. tancament de “o” àtona en u quan segueix una i tònica (conill-cunill) i l’obertura de “e” en “a” en els grups inicials en-, es- (escala-ascala)
          2. Valencià.

           Annotations:

           • SUBDIALECTES:  - Apitxat. - Meridional. - Septentrional. - Alacantí. - Castellonenc
           1. El valencià compleix certs requisits com, marcar els finals consonàntics (normalment) i utilitzar una gran varietat de diminutius (xicotet, nuetet), entre altres.
          3. BLOC ORIENTAL.
           1. Rosellonés
            1. Tancament de “o” tònica en “u” (compraré-cumpraré), la construcció d’oracions negatives amb “pas” en lloc de no o utilitzar l’auxiliar “ésser” com a verb i substantiu (ser feliç-ésser feliç)
            2. Català Central
             1. Es caracteritza per l’ús regular de les formes reforçades dels pronoms febles davant del verb (em, et, es) i el morfema -u de la primera persona del present d’indicatiu (jo cante-jo cantu)
             2. Balear
              1. Amb requisits com la iodització generalitzada (jo-io, aigua-auia), el morfema O de 1ª pers. del present d’indicatiu (jo cante-jo cant), l’ús de l’article salat (el cotxe, es cotxe) o l’ús de l’article personal en i na (na Marta, na Jordana <com a tractament de respecte>)
              2. Alguerés
               1. pronuncia l’article lo, com “lu” (el carrer-lu carrer) i el morfema O de la primera persona del present d’indicatiu (jo cante-jo cant).
             3. Cal tindre en compte que les fronteres lingüístiques són diferents a les fronteres territorials.
             4. DIACRÒNICA o histórica (temps)

              Annotations:

              • Segons el moment històric: - Català preliterari (s. VIII-XIII) - Català medieval (s. XIII-XV). - Català de la Decadència (s.XVI- XIX). - Català de la Renaixença (s. XIX i 1er 1/4 del s.XX). - Català actual.
              1. DIASTRÀCTICA o social (grup social)

               Annotations:

               • Es produeix en grups de parlants socialment a fins que generen una fraseologia i unes maneres expressives significatives per a un grup. Aspectes com l’edat, el sexe, l’habitat o professió determinen l’argot utilitzat, és a dir, la lingüística sociocultural , usada molt estretament vinculada a un grup social sovint marginal. 
               1. DISFÀSICA o funcional (àmbit d'ús.

                Annotations:

                • presenta unes característiques lingüístiques relatives a un àmbit o context d’ús determinat segons tres factors: el camp (tema què tracta la comunicació), el mode (canal oral o escrit de la comunicació) i el to (nivell de formalitat del text). Així, doncs, es pot distingir tres registres: culte, estàndard i col·loquial
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              7 Técnicas para Aprender Matemáticas
              maya velasquez
              Pronoms Febles
              Àlex Aquilina
              Preposicions
              Eva_95
              Selectividad: Horario de Estudio (6 meses)
              maya velasquez
              PLANEACIÓN DIDÁCTICA
              Maria de la Paz Hernández
              Beneficios Técnicas de Estudio
              RAÚL ASFA
              Tendenciaseducativas actuales
              José Angel Romer
              Cualidades de la Voz y Variedad Vocal "Expresión Oral"
              jairosernabernal
              Evaluación De Expresión Oral Y Escrita
              DORIS BARREZUETA
              Roles en la educación inclusiva
              Alejandro Villamizar
              Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
              Àlex Lluch