Determinantes

Description

É parte da materia que dase en 1º da E.S.O.
Ángela Rodríguez
Mind Map by Ángela Rodríguez, updated more than 1 year ago
Ángela Rodríguez
Created by Ángela Rodríguez about 9 years ago
105
0

Resource summary

Determinantes
 1. Artigos
  1. DETERMINADOS
   1. Substantivo coñecido
    1. O A
     1. OS AS
      1. CONTRACCIÓNS
       1. O A OS AS
        1. DE DO DA DOS DAS
         1. CON CO COA COS COAS
          1. EN NO NA NOS NAS
           1. A AO/Ó Á AOS/ÓS ÁS
            1. POR POLO POLA POLOS POLAS
   2. INDETERMINADOS
    1. Substantivo decoñecido para nós
     1. UN UNHA
      1. UNS UNHAS
       1. CONTRACCIÓNS
        1. UN UNHA UNS UNHAS
         1. DE DUN DUNHA DUNS DUNHAS
          1. CON CUN CUNHA CUNS CUNHAS
           1. EN NUN NUNHA NUNS NUNHAS
   3. Partículas variables que acompañan ao substantivo e limitan o significado , poden funcionar como pronomes
    1. Demostrativos
     1. Indican a distancia que hai ao falante
      1. PRETO MEDIA LONXE
       1. ESTE/ESTA ESE/ESA AQUEL/AQULA
        1. ESTES/ESTAS ESES/ESAS AQUELES/EQUELAS
         1. CONTRACCIÓNS
          1. ESTE ESE AQUEL
           1. DE DESTE DESE DAQUEL
            1. EN NESTE NESE NAQUEL
     2. Posesivos
      1. Indican posesión,sempre van cun artigo determinado
       1. singular
        1. 1ªP O MEU A MIÑA
         1. 2ªP O TEU A TÚA
          1. 3ªP O SEU A SÚA
        2. Plural
         1. 1ªP O NOSO A NOSA
          1. 2ªP O VOSO A VOSA
           1. 3ªP O SEU A SÚA
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       Verbos Culinarios Inglés-Español
       Diego Santos
       Vocabulario Inglés (I y II) para la Selectividad
       maya velasquez
       Chino Mandarín Básico
       Diego Santos
       Japonés básico Lección 1
       naichu-
       Países Chino Mandarín (Pinyin) - Español
       mandarinspanish
       Repaso de tiempos verbales en inglés
       maya velasquez
       PALABRAS A-...
       JL Cadenas
       Cantares Gallegos
       anxosriv
       PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO
       Pía Estevez
       Kapitel 1: Guten Tag
       Eva_95
       Le passé composé avec être et avoir
       Katia García López