บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน

Description

Mind Map on บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน, created by วิลาวัลย์ ถั่วทอ on 09/19/2014.
วิลาวัลย์ ถั่วทอ
Mind Map by วิลาวัลย์ ถั่วทอ, updated more than 1 year ago
2377
0

Resource summary

บทที่ 11 การบริโภค การออม และการลงทุน
 1. ความโน้มเอียงของการบริโภคและการออม 1.ความโน้มเอียงบริโภคเฉลี่ย 2.ความโน้มเอียงการออมเฉลี่ย 3.ความโน้มเอียงการบริโภคหน่วยสุดท้าย 4.ความโน้มเอียงการออมหน่วยสุดท้าย
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการบริโภค ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคที่สำคัญที่สุด คือรายได้ที่ใช้จ่ายจริง (Disposable Income) เราเรียกความสัมพันธ์ระหว่ารายได้กับการบริโภคว่า ฟังชั่นการบริโภค โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
   1. ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 1.รายได้สุทธิบุคล 2.การคาดคะเนรายได้ในอนาคต 3.รสนิยมของผู้บริโภค 4.สินเชื่อเพื่อการบริโภค 5.การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต 6.การส่งเสริมการขาย
    Show full summary Hide full summary

    Similar

    Jekyll and Hyde
    elliesussex
    WAVES
    toritorx
    BIOLOGY B1 7
    x_clairey_x
    American West - Key Dates
    Rachel I-J
    B1.2: Responses to a changing environment
    benprice99
    Chemistry Regents - Bonding Theories and Polar Bonds Notes
    Ali Kane
    Salesforce Developer 401
    Jonas wiesel
    Macbeth Notes
    Bella Ffion Martin
    English Language Revision
    saradevine97
    Stalin's Russia AS Notes
    Asterisked
    Answering Unseen Poetry questions
    mcglynnsiobhan