พุทธศิลป์ 3 แบบ และ พุทธศิลป์ที่ระลึก

taaesan
Mind Map by taaesan, updated more than 1 year ago
taaesan
Created by taaesan over 7 years ago
333
0

Description

ACT Year 12 Certificate FansPanTaa (ประวัติอาจารย์) Mind Map on พุทธศิลป์ 3 แบบ และ พุทธศิลป์ที่ระลึก, created by taaesan on 06/14/2013.

Resource summary

พุทธศิลป์ 3 แบบ และ พุทธศิลป์ที่ระลึก
1 พระพุทธประทานยศบารมี
1.1 พระประธาน หน้าตัก 99 ซม.
1.2 พระบูชา 9 นิ้ว 355 องค์
1.2.1 ประจำสถานีตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด190 องค์
1.2.2 เปิดบูชา 165 องค์
1.2.2.1 90,000 บาท
1.2.2.2 AP 30 องค์
1.3 พระกริ่ง
1.3.1 พิมพ์ใหญ่ หน้าตัก 2 ซม.
1.3.1.1 เนื้อทองคำ นน 1 บาท 1 สลึง 655 องค์
1.3.1.1.1 39,999 บาท
1.3.1.2 เนื้อเงิน 5555 องค์
1.3.1.2.1 1,999 บาท
1.3.1.3 เนื้อนวะโลหะ 20,000 องค์
1.3.1.3.1 มอบให้ จนท ตำรวจ ภาค 5 ฟรี
1.3.2 พิมพ์เล็ก หน้าตัก 1 ซม.
1.3.2.1 เนื้อทองคำ นน 2 สลึง 655 องค์
1.3.2.1.1 24,999 บาท
1.3.2.2 เนื้อเงิน 5555 องค์
1.3.2.2.1 999 บาท
1.4 พศ 2552
2 2553 พระราหู
2.1 เนื้อเงินเยอรมนี PEWTER
2.1.1 เอ อนุภาพ ลอยฟ้า
2.1.1.1 เจ้าของ ลอยฟ้าคอลเลคชั่น
2.1.1.2 สูตรผสมจาก ศิลปินชื่อดัง ฝรั่งเศส
2.1.2 9,999 องค์
2.1.2.1 แจกฟรี 1008 องค์
2.1.2.1.1 ไม่มีครั้งที่ ไม่มีเลข มีแต่คำอวยพร
2.1.2.2 8,991 องค์
2.1.2.2.1 พิมพ์นิ้ว 11 องค์
2.1.2.2.1.1 มาจากครั้งที่ 9
2.1.2.2.1.2 1, 5, 8, 9, 11, 811, 881, 882, 833, 899, 999
2.1.2.2.2 องค์ รวย 81 องค์
2.1.2.2.3 ไหมเงิน 330 องค์
2.1.2.2.3.1 ครั้งที่ 4 37 องค์
2.1.2.2.3.2 ครั้งที่ 5 293 องค์
2.1.2.2.3.3 เซ็นเต็มยศ 50 องค์
2.1.2.2.4 หลัง v 300 องค์
2.1.2.2.4.1 ครั้งที่ 1 30 องค์
2.1.2.2.4.2 ครั้งที่ 2 70 องค์
2.1.2.2.4.3 ครั้งที่ 3, 4 200 องค์
2.1.2.3 ราคาวัด 3000 บาท
2.1.3 อาจารย์ ขัดแต่งเองทุกองค์
2.1.4 พระราหู พิมพ์ดัชนีทอง 99 องค์
2.1.4.1 99 องค์
2.1.4.2 ลายเซ็น ฉ เต็มยศ
2.1.4.3 "รวย"
2.1.4.4 พิมพ์ 2
2.1.4.4.1 หลังอูม
2.1.4.4.2 โฆษิพิพัฒน์ ไม่มี "ฆ"
2.2 เนื้อเรซิ่น
2.2.1 น้ำตาล
2.2.2 ดำ
2.2.3 ขาว
2.2.4 สีละ < 600 องค์
2.2.5 ราคาวัด 900 บาท
3 พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ
3.1 พศ ๒๕๕๕
3.2 เนื้อทองคำ ๑๙๙ องค์
3.2.1 ทองแสงทิพย์
3.2.1.1 สร้าง ๑๙๙ องค์
3.3 เนื้อเงิน ๕๕๕๕ องค์
3.3.1 เงินแสงทิพย์
3.3.1.1 สร้าง ๕๕๕๕ องค์
3.4 ทองเหลือง ๙๙๙๙ องค์
3.4.1 น้ำตาลแสงทอง
3.4.1.1 สร้าง ๒๐๐๑ องค์
3.4.1.1.1 หมายเลข ๑๐๐๐-๓๐๐๐
3.4.1.1.1.1 พิเศษ ฉ
3.4.1.1.1.1.1 ๑๐๐๙, ๑๒๙๙, ๑๓๘๘, ๑๔๑๔, ๑๕๕๕, ๑๖๖๖, ๑๗๗๗, ๑๘๘๘, ๑๙๙๘, ๒๐๐๒, ๒๑๑๑, ๒๒๙๙, ๒๓๓๓, ๒๔๔๔, ๒๕๕๕, ๒๖๖๖, ๒๗๗๗, ๒๘๘๘, ๒๙๙๘
3.4.1.1.1.2 พิเศษ ฉ เฉลิมชัย
3.4.1.1.1.2.1 ๑๐๙๙, ๑๑๑๑, ๑๒๒๒, ๑๓๙๙, ๑๔๔๑, ๑๑๙๙, ๑๕๙๙, ๑๖๙๙, ๑๗๙๙, ๑๘๙๙, ๑๙๙๙, ๒๐๙๙, ๒๑๙๙, ๒๒๒๒, ๒๓๔๕, ๒๔๙๙, ๒๕๙๙, ๒๖๙๙, ๒๗๙๙, ๒๘๙๙, ๒๙๙๙
3.4.2 นวลชมพู
3.4.2.1 สร้าง ๒๐๐๐ องค์
3.4.2.1.1 หมายเลข ๓๐๐๑-๕๐๐๐
3.4.2.1.1.1 พิเศษ ฉ
3.4.2.1.1.1.1 ๓๐๓๓, ๓๑๑๓, ๓๒๓๓, ๓๓๙๙, ๓๔๔๔, ๓๕๕๓, ๓๗๓๗, ๓๘๓๘, ๓๙๓๙, ๓๖๓๖, ๔๐๔๐, ๔๑๔๑, ๔๒๔๒, ๔๓๓๓, ๔๔๙๙, ๔๕๕๕, ๔๖๙๙, ๔๗๙๙, ๔๙๔๙, ๔๘๔๘
3.4.2.1.1.2 พิเศษ ฉ เฉลิมชัย
3.4.2.1.1.2.1 ๓๐๙๙, ๓๑๙๙, ๓๒๙๙, ๓๓๓๓, ๓๔๙๙, ๓๕๕๕, ๓๖๖๖, ๓๗๗๗, ๓๘๘๘, ๓๙๙๙, ๔๐๙๙, ๔๑๑๑, ๔๒๒๒, ๔๓๙๙, ๔๔๔๔, ๔๕๙๙, ๔๖๖๖, ๔๗๗๗, ๔๘๘๘, ๔๙๙๙
3.4.3 ดำแสงทอง
3.4.3.1 สร้าง ๒๐๐๐ องค์
3.4.3.1.1 หมายเลข ๕๐๐๑-๗๐๐๐
3.4.3.1.1.1 พิเศษ ฉ เฉลิมชัย
3.4.3.1.1.1.1 ๕๐๕๕, ๕๑๙๙, ๕๒๒๒, ๕๓๓๓, ๕๔๕๔, ๕๕๕๕, ๕๖๖๖, ๕๗๗๗, ๕๘๘๘, ๕๙๙๙, ๖๐๙๙, ๖๑๙๙, ๖๒๖๒, ๖๓๓๓, ๖๔๔๔, ๖๕๕๕, ๖๖๖๖, ๖๗๗๗, ๖๘๘๘, ๖๙๙๙
3.4.3.1.1.2 พิเศษ ฉ
3.4.3.1.1.2.1 ๕๐๕๐, ๕๑๑๑, ๕๒๕๒, ๕๓๙๙, ๕๔๔๔, ๕๕๙๙, ๕๖๕๖, ๕๗๙๙, ๕๘๕๘, ๕๙๕๙, ๖๐๘๘, ๖๑๑๑, ๖๒๒๒, ๖๓๙๙, ๖๔๙๙, ๖๕๙๙, ๖๖๙๙, ๖๗๙๙, ๖๘๙๙, ๖๙๖๙
3.4.4 เขียวแสงทอง
3.4.4.1 สร้าง ๒๐๐๐ องค์
3.4.4.1.1 หมายเลข ๗๐๐๑-๙๐๐๐
3.4.5 แดงแสงทอง
3.4.5.1 สร้าง ๙๙๙ องค์
3.4.5.1.1 หมายเลข ๙๐๐๑-๙๙๙๙
3.4.6 เหลืองแสงทอง
3.4.6.1 สร้าง ๙๐๐ องค์
3.4.6.1.1 หมายเลข ๑๐๐-๙๙๙
3.4.7 ขาวแสงทอง
3.4.7.1 สร้าง ๙๙ องค์
3.4.7.1.1 หมายเลข ๑-๙๙
4 2556 พระโพธิสัตว์
4.1 2498 องค์
4.2 พศ 2556
5 แหวนที่ระลึกงานศิลปินแห่งชาติ
5.1 เนื้อทองคำ 99 วง
5.2 เนื้อเงินรมดำ 600 วง
5.3 เนื้อเงินขัดเงา 399 วง
5.4 พศ 2555
6 ล๊อคเก็ทพระประธานวัดร่องขุ่น
6.1 พศ 2550
6.2 < 80 องค์ แจกลูกศิษย์ในวัด
6.3 ปิดหลังอีพ๊อคซี่ที่ใช้ติดงานกระจกในวัด
7 ออกแบบจตุคามรามเทพ
7.1 ปลายปี พศ 2550
7.2 อภิปัญญามหาเศรษฐี
8 พระพุทธประทานความสุข
8.1 99 องค์
8.1.1 A.P. 20 องค์
8.2 พระบูชา 9 นิ้ว องค์แรก
Show full summary Hide full summary

Similar

ช่วงเรียน อ.เฉลิมชัย
taaesan
แนวข้อสอบ
taaesan
พัฒนาการผลงานจิตรกรรม
taaesan
มุ่งสู่ชีวิตศิลปิน
taaesan
การแสดงผลงานต่างประเทศ
taaesan
33 ArtCollectors
taaesan
รูปภาพสำคัญ อฉ
taaesan
โบสถวัดร่องขุ่น
taaesan
FC-วัยเด็ก-01
taaesan
Uamulet.com
taaesan
FC_พุทธศิลป์ 3 อย่าง
taaesan