Factors de l'Imperialisme

andrea.heredia
Mind Map by andrea.heredia, updated more than 1 year ago
andrea.heredia
Created by andrea.heredia over 5 years ago
32
0

Description

Aquest és un mapa mental sobre els factors que es relacionen amb l'Imperialisme.

Resource summary

Factors de l'Imperialisme
1 Econòmics
1.1 Búsqueda de nous territoris on invertir l'excés de capital
1.1.1 Creació d'infraestructures
1.1.1.1 ferrocarrils, ports...
1.1.1.1.1 Acció del Canal de Panamà
1.1.1.1.2 Ferrocarril a la Índia
1.1.1.1.3 llocs estratègics
1.2 Explotació de les colònies
1.2.1 Matèries primes barates
1.3 Mà d'obra barata
1.3.1 Reduir costos de fabricació
2 Polítics
2.1 Finals del segle XIX
2.1.1 Nacionalisme
2.1.2 Liberalisme
2.2 Consolidació dels estats
2.2.1 Alemanya
2.2.1.1 Bismark
2.2.2 Itàlia
2.2.3 afavoreixen la colonització
2.2.4 potències mundials
2.2.4.1 països colonitzadors
2.2.4.2 control comercial i militar
3 Científics
3.1 Exploració dels grans rius africans
3.2 Millores tècniques
3.2.1 Noves màquines per la indústria
3.2.2 Noves armes militars
3.3 Darwinisme
3.3.1 separacions racials
3.3.1.1 blancs
3.3.1.1.1 aptes
3.3.1.2 negres
3.3.1.2.1 menys aptes
4 Ideològics o socials
4.1 Nacionalisme
4.1.1 teories racistes
4.1.1.1 impulsen l'expansió colonial
4.2 Societats autòctones
4.2.1 Necesitat de coneixements i cultura
4.2.1.1 Activitat misionera
4.3 Ideologia etnocentrista
4.3.1 Predominen les cultures Europea i Occidental
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán