Δεδομένα

Description

Statistics I Mind Map on Δεδομένα, created by Athanasios Lapatinas on 10/24/2014.
Athanasios Lapatinas
Mind Map by Athanasios Lapatinas, updated more than 1 year ago
Athanasios Lapatinas
Created by Athanasios Lapatinas almost 9 years ago
1475
0

Resource summary

Δεδομένα
 1. ποιοτικά
  1. διακριτή μεταβλητή
   1. ονοματική

    Annotations:

    • χρώμα μαλλιών, φύλο, θρήσκευμα
    1. διατακτική

     Annotations:

     • βαθμός στρατιωτικών, μετάλλια στους Ολυμπιακούς, κατηγορίες πρωταθλήματος στα αθλήματα κλπ
   2. ποσοτικά
    1. διακριτή μεταβλητή

     Annotations:

     • αριθμός μαθητών, αριθμός μεταλλίων, αριθμός επιχειρήσεων κλπ
     1. συνεχής μεταβλητή

      Annotations:

      • ύψος, βάρος
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     Lecture 1 cards
     Athanasios Lapatinas
     C3 - Formulae to learn
     Tech Wilkinson
     How Villainy is Depicted in Macbeth
     scarletsnow491
     Biology B1
     Phoebe Drew
     Math's Core 1
     mitchcharlie
     B3, C3, P3
     George Moores
     Geography - Case Studies
     jacobhatcher97
     Molecular Biology
     Fadila Farag
     3.1 Keywords - Marketing
     Mr_Lambert_Hungerhil
     Chapter 16: The Cold War
     Becca Strobbe
     Účto Fífa 4/6
     Bára Drahošová