La convivència en el centre escolar

cauny10
Mind Map by cauny10, updated more than 1 year ago
cauny10
Created by cauny10 over 5 years ago
31
2

Description

Mind Map on La convivència en el centre escolar, created by cauny10 on 11/01/2014.

Resource summary

La convivència en el centre escolar
1 1.Com pots participar en la vida escolar ?
1.1 Evita l´avorriment , apatía o incactivitat . Produeix un sentiment positiu i èxit personal. Permet conéixer en profunditat les circumstàncies que envolten la vida personal , tant la pròpia com la dels qui conviuen amb nosaltres. Ofereix més oportunitats per a prendre decisions i expressionar preferències . Millora la comprensió de les activitats quotidianes del centre . Per exemple , quant de temps fa falta per preparar els exàmens , com es fa la neteja diària del centre , etc. Contribueix al desenvolupament de la comunicació i el diàleg.
2 2.Quina es la misió del consell escolar ?
2.1 -Elecció del director o directora. -Admissió d´alumnes en el centre.-Resolució de conflictes i sancions. -Definició i revisió de projecte educatiu. - Elaboració i aprovació del reglament de règim interior . -Establiment de comissions de treball . -Promoció de la renovació de materials i la millor de instal·lacions. - Analisi i valoració dels resultats de l´avaluació.
3 3.Menciona cinc drets i cinc deures dels alumnes.
3.1 Deures : 1 Tractaré als meus professors amb respecte .No estan permesos els insults de cap tipus .2 Tractaré als meus companys amb respecte . 3 No fare `` sorolls´´ en clase ni interrompré les classes de cap manera inadequada . 4 Sols podré fer ús del móvil si el profesor em dóna permís explícitament i amb ús didàctic. 5 No puc eixir de classe baix cap concepte . En cas de necessitat urgent ho faré amb el permís del professor/a de l´aula i sempre i quan ho puga acreditar amb la tarjeta que ell/ella em lliurarà.
3.2 Drets : 1 Tots tenen dret a l´educació . Es reconeix la llibertat d´ensenyament . 2 L´educació tindrà com a objectiu el ple desenvolpament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals . 3.Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fill reben la formació religiosa i moral que baja d´acord amb les seues conviccions. 4 L´ensenyament bàsic és obligatoria i gratuÏt . 5 Els poders públics garanteixen el dret de tots l´educació , mitjançant una porgramació general de l´ensenyament , amb la participación efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.
4 4.Què solució donaríes a un companyer que de manera normal impedix donar classe ?
4.1 Intervenció en cas de conductes problemàtiques , així com el foment de la convivència per a proporcionar seguretat i respecte no sols a l´alumnat , sinò també als docent i a les famílies.
5 5.Què lleis amparen en Espanya el dret a la educació ?
5.1 La LOE es la llei que regula els continguts del sistema educatiu espanyol ; va ser aprovada el 3 de maig de 2006 i garanteix des del preàmbul l´escolarització obligatòria fins als 16 anys de tots els ciutadans que visquen al territori espanyol.
6 6.Què es la UNESCO ?
6.1 És un organisme especialitzat de les Nacions Unides. Es va fundar el 16 de noviembre del 1945 amb el objectiu de contribuir a la pau i a la seguretat en el món mitjançcant la educació , la ciencia , la cultura i les comunicacions. La constitució firmada eixe dia entrà en vigor el 4 de noviembre de 1946 , ratificat per vint paisos. En 1958 es inagurà la seua seu principal en el distrit VII de París. La seua directora general es Irina Bokova . A 2014 , conta amb 195 estats membres i huit membres associats. La UNESCO té com a finalitat assegurar l´accés global a l´educació.
7 7.Qui és Comenius i a qui va dirigit el programa Comenius ?
7.1 Comenius és un programa de cooperació europea en la materia d´ensenyament escolar que es centra en la primera etapa de l´educació i va dirigit a tots els membres de la comunitat educativa . El seu objectiu consisteix a millorar la qualitat de l´ensenyament , reforçar-ne la dimensió europea i promoure l´aprenentatge d´idiomes i la mobilitat d´alumnes i professors. Té com a finalitat l´aprenentatge en un marc multicultural , peça clau de la ciutadania europea . l´ajuda a grups desfavorits , la lluita contra el fracàs escolar i la prevenció de l´exclusió social.
8 Raimon Roca i Alexandre Donat
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry Facts
beth2384
Input and Output Devices
Jess Peason
Geography: Population
ameliaalice
MATTERS OF LIFE AND DEATH - UNIT 1, SECTION 2 - RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
GCSE Biology B2 (OCR)
Usman Rauf
Health and Social Care
Kelsey Phillips
I wish I..
Cristina Cabal
Psychopathology
Laura Louise
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan