When ethnic identity is a social stigma - Harald Eidheim

Rebecca Jean
Mind Map by Rebecca Jean, updated more than 1 year ago
Rebecca Jean
Created by Rebecca Jean over 5 years ago
348
0

Description

University Sant 100 Mind Map on When ethnic identity is a social stigma - Harald Eidheim, created by Rebecca Jean on 11/13/2014.

Resource summary

When ethnic identity is a social stigma - Harald Eidheim
1 Feltarbeid i Finmark
1.1 Etnisk identitet blandt samefolket
2 Sosialt stigma
2.1 Samene bir utsatt for stigmatisering fra ikke-samer
2.1.1 De skjulte at de var samer
2.1.2 Eksempel: Samisk norsklærer som andre sa prøvde å "snik-samisere" elevene
2.1.2.1 Fikk ikke beholde jobben
2.1.2.2 Klart tilfelle av diskriminisering på bakgrunn av etnisk identitet
2.2 Når individer plasserer andre individer i bestemt kategori
2.3 Goffman: «en diskrediterende egenskap som diskvalifiserer personer fra full sosial aksept»
3 Goffmans front-stage og back-stage
3.1 Samene ville fornorske sin front-stage
3.1.1 Snakket ikke samisk blandt ikke- samiske
3.1.2 Prøvde å skjule sine samiske trekk
3.2 Back-stage var de samiske
3.3 Inntrykkskontroll
4 3 sfærer i det samiske samfunnet
4.1 1) Den offentlige sfæren
4.1.1 En eller flere nordmenn
4.1.2 Samene oppfører seg som ikke-samer
4.1.3 Snakker ikke samisk
4.2 2) Lukket samisk sfære
4.2.1 Bare samer
4.2.2 Utspiller den samiske kulturen
4.2.3 Snakker samisk
4.3 3) Lukket norsk sfære
4.3.1 Bare nordmenn
5 Annet pensum som kan knyttes til Eidheim
5.1 Berremann
5.1.1 Hvordan Eidheim fikk innpass hos samene
5.2 Jenkins
5.2.1 Kategorisering
5.2.2 Hvordan andre bestemmer "hva" du er
Show full summary Hide full summary

Similar

Social Psychology, Milgram (1963)
Robyn Chamberlain
A View from the Bridge
Mrs Peacock
All AS Maths Equations/Calculations and Questions
natashaaaa
Characters in "An Inspector Calls"
Esme Gillen
Guia rápido: Bem-vindo a GoConqr
miminoma
Romeo & Juliet Quotes
Lucy Hodgson
Actos humanos
Stevens Guzman
Mapa Conceptual
Julio Perez
Readings para Preparar el First Certificate (I)
Bilge Nur
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS
Christian Goncalves