Història

Thais Jiménez Serrano
Mind Map by Thais Jiménez Serrano, updated 10 months ago
Thais Jiménez Serrano
Created by Thais Jiménez Serrano over 1 year ago
2
0

Description

curs 2018-19

Resource summary

Història
1 Revolució Industrial
1.1 Modernisme
1.1.1 Antoni Gaudí i la seva obra
1.1.1.1 CMS i ViP: Coneixement de la biografia d'Antoni Gaudí, observació de les obres de Gaudí, apreciació del llegat arquitectònic d'Antoni Gaudí
1.1.1.1.1 D. Percepció, comprensió i valoració: C 1, 2 i 3
1.1.1.1.2 CMS: D. món actual: c2
1.1.1.2 ViP: crear dibuix d'edifici seguint la imatge.
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2 D. interpretació i producció: c5
1.1.1.2.3
1.1.1.3 ViP: dibuix amb colors observant i seguint un obra de Gaudí,
1.1.1.3.1 D. imaginació i creativitat: c8 i 9
1.1.1.4 ViP: kappla construcció i posterior dibuix d'elements pròpis de l'arquitectura (columnes, ponts,...) traspassar a 2D
1.1.1.5 Llengües: lectura i comprensió de textos, extreure informació implícita i explícita
1.1.1.5.1 Llengües: C. lectora:c1,2,3,4,
1.2 origen i contextualització
1.2.1 CMSocial: Valorar la relació entre desenvol. tecnològic i social.
1.2.1.1 D. tecnologia i vida quotidiana: c10
1.2.2 Llengües: lectura i comprensió de textos, extreure informació, resum, exposició oral
1.2.2.1 Llengües: C. lectora:c1,2,3,4, Ex. escrita: c5 i 6, Ex. oral: 8, 9, 10
1.3 Colònia Güell
1.3.1
1.3.2
1.4 Ubicació geogràfica
1.4.1 CMN: localitzar paisos al mapa mundi, identificar i relacionar amb continents
1.4.1.1 Món actual: c3
2 Crear linia del temps
2.1 Dins de la classe Història. Des de l'entrada del cole Big Bang.
2.1.1 Matemàtiques: Numeració, mesures, proporcionalitat.
2.2 Origens segons diferents creences
2.2.1 l
2.2.2 CMN: Interpretar creences diferents sobre l'origen de la Terra
2.2.2.1 D. Món actual: c1,2, 4,5,
2.3 Les diferents etapes de la Història i prehistòria
2.3.1 Llengües: lectura i comprensió de textos, extreure informació, resum, exposició oral
2.3.1.1 Llengües: C. lectora:c1,2,3,4, Ex. escrita: c5 i 6, Ex. oral: 8, 9, 10
2.3.2 CMN: Coneixement dels diferents esdeveniments importants a la història i les característiques més rellevants de les diferents etapes de la Història.
2.3.2.1 D. Món actual: c1, 2, 4, 5
3 Personatges importants de la Història
3.1 Ubicació geogràfica
3.2 Història dels personatges i contextualització
3.2.1 Llengües: lectura i comprensió (oral i escrita) dels textos treballats. ViP: Dibuixos creatius relacionats amb la temàtica treballada CMS: coneixement de personatges que han estat importants a la història. Destacar l'actuació de la dona a la història. Educació en valors: converses, argumentacions, expressar opinions, reflexió sobre els temes tractats
3.2.1.1 Ed. Valors: c 1,3, 4 i 7 Llengües: c. lectora: 1, 2,3, 4 Ex. oral: 8, 9, 10
3.2.2 Ed. en valors: "Camí a l'escola"
3.2.2.1 Ed. Valors: c 1, 3, 4 i 7
4 II Guerra Mundial
4.1 Club de lectura "El niño del pijama de rayas"
4.1.1
4.1.1.1 D. Literària: c11 i 12
4.1.1.2 Llengua castellana: C. lectora:c1,2,3,4, Ex. escrita: c5 i 6, Ex. oral: 8, 9, 10
4.2
5 Guerra civil Espanyola
5.1 Club de lectura: "El polizón del Ulises"
5.1.1 Llengua castellana: Localització de les dades bibliogràfiques, coneixement de la biografia i bibliografia de l'autorlectura i comprensió del llibre, activitats relacionades amb el vocabulari, gramàtica, tipologies textuals. Redacció tipologia article d'opinió.
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Arte Egipcio
maya velasquez