Os determinantes en galego.

Isabel Mª Barcón Soto
Mind Map by Isabel Mª Barcón Soto, updated more than 1 year ago
Isabel Mª Barcón Soto
Created by Isabel Mª Barcón Soto over 6 years ago
1716
5

Description

Os determinantes

Resource summary

Os determinantes
1 Acompañan a un substantivo (co cal concordan en xénero e número) e limitan a súa extensión.
2 Artigos
2.1 Determinados
2.1.1 o, a, os, as
2.1.2 Cando o emisor e o receptor xa coñecen o substantivo que acompañan
2.2 Indeterminados
2.2.1 un, unha, uns, unhas
2.2.2 se o substantivo non é aínda coñecido
3 Demostrativos
3.1 Indican a situación relativa no espazo ou no tempo do subst. que acompañan
3.2 maior proximidade
3.2.1 este, esta, estes, estas
3.3 certo afastamento
3.3.1 ese, esa, eses, esas
3.4 maior afastamento
3.4.1 aquel, aquela, aqueles, aquelas
4 Posesivos
4.1 Designan unha relación de pertenza entre dous elementos
4.2 Posuidor: persoa á que se refire o substantivo.
4.2.1 Meu canciño!
4.3 Posuído: substantivo que acompaña o posesivo
4.3.1 o seu can
5 Numerais
5.1 cardinais
5.1.1 número exacto
5.1.1.1 oito postos
5.2 ordinais
5.2.1 determinan a orde do subst.
5.2.1.1 oitavo lugar
6 Indefinidos
6.1 Indican a cantidade dun xeito moi impreciso
6.2 Invariables
6.2.1 calquera, cada, máis
6.3 Só con variación de xénero
6.3.1 varios, ambas
6.4 Só con variación de número
6.4.1 bastantes, tal
6.5 Con variación de xénero e número
6.5.1 un, algún moito, todas

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Similar

COLORES ~ ESPAÑOL / INGLÉS...
Ulises Yo
PROD. MAT. DIDÁCTICO Y USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
luluhallen
PALABRAS A-...
JL Cadenas
ANÁLISIS MORFOLÓGICO...
Ulises Yo
Vocabulario y personajes destacados en la España del siglo XIX
Pilar Navarro
Páncreas
aaron.m.torres
Vocabulario y personajes destacados en la España del siglo XIX
Juan Fernando de la Iglesia
ESPAÑOL INGLÉS
Ulises Yo
EL ANTIGUO EGIPTO
mdm1410
EL ANTIGUO EGIPTO
alex mera
Variables
Rober Sanchez