Ευκτική

Description

Mind Map on Ευκτική, created by alexgger on 12/08/2014.
alexgger
Mind Map by alexgger, updated more than 1 year ago
alexgger
Created by alexgger over 8 years ago
1096
0

Resource summary

Ευκτική
 1. Κύριες προτάσεις
  1. Ευχετική ευκτική: ευχή: μεταφράζεται : μακάρι να ....
   1. Δυνητική ευκτική: Το δυνατό στο παρόν ή στο μέλλον: μεταφράζεται: θα ήταν δυνατό να...... , θα μπορούσα να......(συνοδεύεται από το δυνητικό αν)
   2. Δευτερεύουσες προτάσεις
    1. Ευκτική του πλαγίου λόγου: αντικαθιστά άλλες εγκλίσεις, όταν η δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου.
     1. Επαναληπτική ευκτική: δηλώνει επανάληψη και μεταφράζεται: κάθε φορά που..
      1. Δυνητική ευκτική: εκφράζει το δυνατό στο παρόν ή στο μέλλον
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      Social Influence
      smita089
      A Level: English language and literature techniques = Lexis
      Jessica 'JessieB
      AQA GCSE Physics Unit 2.1
      Matthew T
      Summary of Definitions/Key Terms for the PMP Exam
      Andrea Leyden
      New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
      Andrea Leyden
      Physics P2
      Phoebe Drew
      A-level English Language Power & Gender Theories
      Libby Shaw
      Acids and Bases
      Sarah Egan
      Britain and World War 2
      Sarah Egan
      Creating Mind Maps with GoConqr
      Sarah Egan
      Legislative Branch
      Mr. Vakhovsky