สรุปความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรมทางการศึกษา

Chayakorn Joebgm
Mind Map by , created 7 months ago

1

6
0
0
Tags
Chayakorn Joebgm
Created by Chayakorn Joebgm 7 months ago
Chapter 2
Ryan Tram
Coastlines 2
Scott Church
Chapter 4
Ryan Tram
English Language Terms
ekimlauretta
GCSE PE
alexis.hobbs99
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
Topic 1 Quiz - Elements & The Periodic Table
Musicdudejoe
Tourism 1
Scott Church
AQA Business Unit 1
lauren_binney
Chapter 3
Ryan Tram
สรุปความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรมทางการศึกษา
1 สื่อการสอน
1.1 สื่อ
1.1.1 สิ่งที่บรรจุ​ข้อมูลสารสนเทศ
1.2 สื่อการสอน​
1.2.1 ช่องทางสำหรับการสอนของผู้สอนถึงผู้เรียน
1.3 ประเภท​ของ​สื่อ​การสอน​
1.3.1 สื่อประเภทวัสดุ
1.3.2 สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย
1.3.3 สื่อใช้เครื่องฉาย
1.3.4 สื่อเสียง
1.3.5 คน
1.3.6 อาคาร​ สถานที่
1.3.7 สื่อประเภทเทคนิคเเละวิธี
1.3.8 เครื่องมือเเละอุปกรณ์​
1.3.9 สื่อประเภทอุปกรณ์​
1.3.10 กิจกรรม
1.3.11 วัสดุ
2 Google​Apps
2.1 Google​ drive
2.1.1 เก็บข้อมูล​
2.2 Google​ Docs
2.2.1 พิมพ์​งาน
2.3 Google​ Slides

Media attachments