Segle XIX

ealemanmerlo
Mind Map by ealemanmerlo, updated more than 1 year ago
ealemanmerlo
Created by ealemanmerlo about 5 years ago
22
0

Description

Esquema de l'art del segle XIX.
Tags

Resource summary

Segle XIX
1 Segle XVIII
1.1 Rococó (1a meitat segle)
1.1.1 Característiques: aristocràtic, recarregat, esteticista. Colors clars i pastels.
1.1.2 Artista i obra: Fragonard "El gronxador" (pintura)
1.2 Neoclassicisme (2a meitat segle)
1.2.1 Característiques: historicista, racionalista, equilibrat, simètric.
1.2.2 Artistes i obres:
1.2.2.1 Arquitectura:
1.2.2.1.1 Soufflot "Panteó"
1.2.2.1.2 Juan Villanueva "Museu del Prado"
1.2.2.2 Pintura:
1.2.2.2.1 Pintura: Jacques-Louis David "Jurament dels Horacis
1.2.2.3 Escultura:
1.2.2.3.1 Canova (mitològiques)
1.3 Francisco Goya
1.3.1 Característiques: ús del color gairebé impressionista. Expressió d'emocions i psciologia dels personatges.
1.3.2 Obra:
1.3.2.1 1a etapa: pintor de cort "La família de Carles IV
1.3.2.2 2a etapa: estil més punyent "Desastres de la guerra"
1.3.2.3 3a etapa: quadres més obscurs, macabres i pràcticament impressionistes "Disbarats"
2 Manteniment del neoclassicisme (1a meitat segle)
2.1 Característiques: testimoni dels esdeveniments històrics del moment.
2.2 Artistes i obres:
2.2.1 Arquitectura:
2.2.1.1 "Columna Vendôme"
2.2.2 Escultura:
2.2.2.1 Canova "Escultura de Paulina Bonaparte"
2.2.3 Pintura:
2.2.3.1 Jacques-Louis David "Mort de Jean Paul Marat"
3 Romanticisme (1a meitat segle)
3.1 Característiques: rebutja la raó i els gustos clàssics. Revaloritza l'expressió dels sentiments, llibertat. S'inspira en l'edat mitjana i en els estils orientals. Recupera arquitectura gòtica (neogòtic).
3.2 Artistes i obres:
3.2.1 Arquitectura:
3.2.1.1 John Nash "Pavelló Reial de Brighton"
3.2.2 Pintura:
3.2.2.1 Delacroix "La llibertat guiant el poble" Federico de Madrazo "La Comtessa de Vilches"
3.2.3 Literatura:
3.2.3.1 Lord Byron, Walter Scott, Victor Hugo
3.2.4 Música:
3.2.4.1 Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert
4 Realisme (meitat segle)
4.1 Característiques: valoració de la capacitat d'observació, objectivitat, expressió de la realitat de temes quotidians de l'època.
4.2 Artistes i obres:
4.2.1 Pintura:
4.2.1.1 Courbet "Enterrament a Ornans" Millet "L'Àngelus" Daumier "Vagó de tercera"
4.2.2 Literatura:
4.2.2.1 Emilia Pardo Bazán "Los pazos de Ulloa" Dickens "Oliver Twist"
5 Impressionisme (final segle)
5.1 Característiques: aparició de la fotografia va fer crisi en la pintura. Els pintors reflectien els seus sentiments i la seva visió de la realitat.
5.2 Artistes i obres:
5.2.1 Pintura:
5.2.1.1 Manet "Olympia" Monet "Water Lily" Renoir "Nude"
5.2.2 Escultura:
5.2.2.1 Rodin "El pensador"
6 Segle XX
6.1 Expressionisme (inici segle)
6.1.1 Característiques: plasma en quadres violents sentiments d'inquietud i por de les persones.
6.1.2 Artista i obra:
6.1.2.1 Munch "El crit"
6.2 Fauvisme
6.2.1 Característiques: colors brillants, formes simples i decoratives.
6.2.2 Artista i obra:
6.2.2.1 Matisse "Dance"
6.3 Cubisme
6.3.1 Característiques: presenta objectes i figures des de diferents angles, distorsionant la realitat.
6.3.2 Artista i obra:
6.3.2.1 Picasso "Guernica"
7 Modernisme o Art Nouveau (final segle)
7.1 Característiques: els arquitectes utilitzaven línies corbes i ondulants a les façanes i a l'interior dels edificis.
7.2 Artista i obra:
7.2.1 Antoni Gaudí "La Pedrera"
Show full summary Hide full summary

Similar

Art
ericue
les transformacions economiques i socials
nicolsoto
LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS
guillermo guillermocampos4
Història de l'Art
Daniel Garreta
¿Cuánto sabes de arte?
La Cámara del arte
Obras más importantes de Vladimir Kush
La Cámara del arte
¿De qué artista se trata?
La Cámara del arte
Decadència de l'Imperi hispànic: Els Àustries menors
Àlex Lluch
2n ESO UD1. Socials: Cultura i art islàmics
Àlex Lluch
¿Dónde se encuentran expuestas estas obras?
La Cámara del arte
2n SOC UD3. Art Gòtic
Àlex Lluch