H8 Pols en Hand Blz 245

nielslangens
Mind Map by nielslangens, updated more than 1 year ago
nielslangens
Created by nielslangens about 5 years ago
14
0

Description

Mind Map on H8 Pols en Hand Blz 245, created by nielslangens on 02/01/2015.

Resource summary

H8 Pols en Hand Blz 245
1 Thumb Instability
1.1 Gamekeeper's / Skier Thumb / Ulnar Collateral Ligament Test
1.1.1 Niet wetenschappelijkonderbouwd
2 Tumb Tenosynivitis
2.1 Test Tenosynivitis, US: 3 sens ↑, spec ↓
3 Extensor Carpi Ulnaris Tendinosis
3.1 Niet wetenschappelijk onderbouwd
4 Scapoid Fracture
4.1 Extension Wrist US: 2 sens↓, spec ↓
4.2 Pronation of the Forearm, US 2: sens↑, spec ↓
4.3 Thumb-Index Finger Pinch US: 2 sens↑, spec ↑
5 Wrist Laxity
5.1 Breighton Method, sens↓, spec ↑

Annotations:

  • 4 of meer punten is positief: 1. handen op grond met gestrekte knie (1 punt) 2.elleboog hypextensie gelijk of groter dan 10 graden (1 punt per elleboog) 3. knie hyperextensie gelijk of groterdan 10 graden ( 1 punt per knie) 4. Duim abductie raakt de onderarm ( 1 punt per duim) 5. Pink hyperextensie voorbij 90 graden (1 punt per pink)
6 Central Slip Rupture
6.1 Central Slip Test
6.1.1 Niet wetenschappelijk onderbouwd
7 Wrist Instalibity
7.1 Watson Scaphoid Instability Test, US:2 sens↓, spec ↓
7.2 Ballottement (Reagan's) Test US:3 sens↓, spec ↓
7.3 TFCC scheur: Ulnomeniscotriquetral Dorsal glide, US 3 sens↓, spec ↓
8 Carpal Tunnel Syndrome

Annotations:

  • Naar het Carpale Tunnel Syndroom zijn meerderebetrouwbaarheidsstudies gedaan vanwege  de hoge incidentie en prevalentie in dealgemene en industriële populatie. Een hiaat in de literatuur met diagnostischebetrouwbaarheid is het lage aantal studies die onderzoek hebben gedaan naar dediagnostische betrouwbaarheid van klinische testen of polsinstabiliteit. Bij de CTS testen is er een grote range in sensitiviteit en specificiteit, dit suggereert een methodologische bias. Weinig testen voor de pols en hand zijn onderzocht op betrouwbaarheid. Een echte referentiestandaard voor CTS bestaat niet. Zenuwgeleidings onderzoeken laten bij de controle groep 18% zien met een positieve NCS.
8.1 Composite Physical Exam and History, US 2
8.1.1 Gunnarson sens ↑, spec ↑, onderzoek niet beschreven
8.1.1.1 Hems sens ↑, spec ↓, vragenlijst: leeftijd < 60, nachtelijke pijn, parestesien verloop N. Medianus, verlichting bij het schudden van de hand, verlichting van pijn door een spalk, onhandigheid positieve Tinel's sign, Phalen Test, veranderde N. Medianus sensatie,
8.2 Katz Hand Diagram, US 2: sens ↑spec ↑,

Annotations:

  • Diagram ingevuld door patienten met: gebruik van een sleutel, doofheid, pijn, tintelingen en verminderde sensatie
8.3 Wrist Ration Index, US 2: sens, spec wisselend ↑↓
8.4 Wrist Flexion and Median Nerve Compression US: 2 sens ↑spec ↑,
8.5 Percussion (Tinel's), US 2: sens↓, spec ↑
8.6 Wrist Flexion (Phalen's) US: 2 US 2: sens ↑, spec ↑
8.7 Median Nerve Compression Test, US: 1 sens↓, spec ↑
8.8 Two-Point Discrimination US: 2 sens↓, spec ↑
8.9 Hand Elevation Test, US: 2 sens ↑, spec ↑
8.10 Carpal Compression Test, US: 2 sens ↑, spec ↑
8.11 Wrist Extension (Reverse Phalen's), US:3 sens↓, spec ↑
8.12 Wainner's Clinical Prediction Rule, US: 2.
8.12.1 1. Schudden met de hand reduceert
8.12.2 2. Wrist-ration Index >.67
8.12.3 3. SSS score > 1.9
8.12.4 4. Verminderd sensatie in het N. Medianus gebied 1 (duim)
8.12.5 5. Leeftijd > 45
8.12.6 5 + sens↓, spec ↑, 4+ sens ↑, spec ↑, 3+ sens ↑, spec ↓, 2+ sens ↑, spec ↓
8.13 Flick Maneuver, US 3 sens↓, spec ↓
Show full summary Hide full summary

Similar

Volcanoes
1jdjdjd1
Aimsir Fháistineach
emilydonnelly99
9 History- The Treaty of Versailles
melgallagher
B1.2: Responses to a changing environment
benprice99
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
GCSE Computing : OCR Computing Course Revision
RoryOMoore
Market & Technology Dynamics
Tris Stindt
DNA Replication
Laura Badger
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
Účto Fífa 5/6
Bára Drahošová