Organització política

Stefania Chaparro
Mind Map by Stefania Chaparro, updated more than 1 year ago
Stefania Chaparro
Created by Stefania Chaparro over 5 years ago
9
1

Description

Mind Map on Organització política, created by Stefania Chaparro on 02/05/2015.
Tags

Resource summary

Organització política
1 Política
1.1 Estat
1.1.1 Territori
1.1.1.1 Nació
1.1.2 Unitaris
1.1.3 Centralitzats
1.1.4 Descentralitzats
1.1.5 Compostos
1.1.6 Federal
1.1.7 Confederal
1.2 Ideologies
1.2.1 Liberalisme
1.2.1.1 Il·lustració
1.2.2 Absolutisme
1.2.3 Socialisme
2 Formes d'Estat
2.1 Democràcia
2.1.1 Atenes (1a democracia)
2.1.2 Sufragi
2.1.2.1 Universal (1928)
2.1.2.2 Universal masculí (1890)
2.1.2.3 Censatari
2.1.2.4 Població
2.1.3 Ciutadans
2.1.3.1 Partits polítics
2.1.3.1.1 Dretes
2.1.3.1.2 Esquerres
2.1.3.2 Referendum
2.2 Dictadura
2.2.1 Paisos africans
2.2.2 Paisos asiàtics
2.2.3 Poder absolut
2.2.3.1 Suport d'un partit polític
2.3 Monarquia
2.3.1 Constitucional
2.3.1.1 Parlamentarisme
2.3.2 Absoluta
2.3.2.1 Sobirania
2.3.2.1.1 Súbdits
2.3.2.2 Escollit per Déu
2.4 República
2.4.1 Revolució Anglesa (XVIII)
2.4.2 Independencia dels EUA(1776)
2.4.3 Revolució francesa (1789)
2.4.4 Laica
2.4.5 Confesional
2.4.6 Presidencial
2.4.7 Parlamentaria
3 Centres de poder
3.1 Estats Units d'Amèrica
3.1.1 Militar/Econòmia
3.1.1.1 Endeutat- Acords
3.2 Xina
3.2.1 Militar
3.2.1.1 Acords
3.3 Rússia
3.3.1 Extens
3.3.1.1 Molts recursos
3.4 Món Àrab
3.4.1 Econòmia
3.4.1.1 Petroli/ Gas
3.4.1.2 Escasa població
3.5 Europa
3.5.1 Deutas
3.5.1.1 Baixen pes econòmic
3.6 Àfrica
3.6.1 Recursos explotats
3.6.1.1 Tercer mundista
3.7 Japó
3.7.1 Importador
3.7.1.1 Poc territori/recursos
4 Organitzacions Supranacionals
4.1 OPEP
4.1.1 Organització de Paisos Exportadors de petroli
4.1.2 Seu a Viena
4.1.3 Controlen el preu del petroli desde el 60
4.2 UE
4.2.1 Unió Europea
4.2.1.1 Major sobirania
4.2.1.1.1 Estats
4.2.2 27 estats
4.2.3 Coordinats políticament
4.2.4 Units económicament
4.3 ONU
4.3.1 Organització Nacions Unides
4.3.2 Seu a Ginebra
4.3.3 Solucions diplomàtiques
4.3.4 51 estats
4.3.5 El consell de seguretat
4.3.5.1 5 paisos permanents
4.3.5.1.1 10 temporals
4.3.6 Mes poder
4.3.6.1 EUA
4.3.6.2 Xina
4.3.6.3 Russia
4.3.6.4 UK
4.3.6.5 Diners/Militars
4.3.7 Assamblea General
4.3.7.1 Tots els paisos
4.3.8 Consell econòmic
4.3.8.1 54 membres eslegits
4.3.9 La cort internacional de Justicia
4.3.9.1 15 magistrats elegits
4.3.10 La seretaria general
4.3.10.1 Administra/Coordina
4.3.11 Organitzacions depenents de l'Onu
4.3.11.1 UNESCO
4.3.11.1.1 Cultura
4.3.11.2 UNICEF
4.3.11.2.1 Infants
4.3.11.3 ACNUR
4.3.11.3.1 Protecció als refugiats
4.3.11.4 PNUD
4.3.11.4.1 Medi ambient
4.3.11.5 FAO
4.3.11.5.1 Agricultura/ Alimentació
4.3.11.6 OMS
4.3.11.6.1 Salud pública
4.3.11.7 OTAN/NATO
4.3.11.7.1 Organització del tractat de l'Atlàntic Nord
4.3.11.8 Creades per objectius concrets
5 ONG
5.1 Organització NO governamental
5.2 Amnistía internacional (1961)
5.3 La Creu Roja (1863)
5.4 Declaració dels drets humans (10/12/1948)
5.5 Cultura
5.5.1 Arees Culturals
5.5.1.1 Territoris amb habitants de pensaments, comportaments, producció i forma de viure comú
5.5.1.1.1 Malgrat diferencies internes a cada lloc
5.5.2 Costums, coneixements, maneres de viure sent com a propi
5.5.2.1 Diferent dels demés
Show full summary Hide full summary

Similar

SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Test de Geografía
maya velasquez
Los tres sectores de la sociedad
Adrián Ricco
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
jimenalopezbarca
LA PREHISTORIA.
Manuel Jesús García
Los Valores
David Gomez
Guerra fría
Laura Franco
GUERRA FRÍA
Marcela Herrera
La Plena Edad Media y el feudalismo
Galo Pérez San Millán
Guerra fría
Elvis Perez De La Cruz