Изречение - части

Вера Ценкова
Mind Map by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 7 years ago
1783
0

Description

схема на частите на простото изречение

Resource summary

Изречение - части
1 ГЛАВНИ ЧАСТИ

Annotations:

 • Предават основната информация
1.1 ПОДЛОГ

Annotations:

 • За кого съобщаваме нещо със сказуемото /лице, предмет/ Съгласува се със сказуемото. Не може да се свързва с предлог.
1.2 СКАЗУЕМО

Annotations:

 • Какво съобщаваме за подлога /действие, състояние, признак/ Основа на изречението
2 ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ

Annotations:

 • Разширяват основната информация, предадена от главните части
2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Annotations:

 • Определя съществителни имена в изречението. Може да пояснява всяка част на изречението, ако е изразена с име.
2.1.1 съгласувано

Annotations:

 • съгласува се с името, което пояснява
2.1.2 несъгласувано

Annotations:

 • свързва се с предлог или чрез прилагане
2.2 ДОПЪЛНЕНИЕ

Annotations:

 • Пояснява сказуемото - обект /предмет, лице/, към което е насочено действието. Свързва се с предлог или чрез прилагане.
2.2.1 пряко допълнение

Annotations:

 • Свързва се със сказуемото чрез прилагане / без предлог/
2.2.2 непряко допълнение

Annotations:

 • Свързва се със сказуемото  чрез предлог
2.3 ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ

Annotations:

 • Пояснява сказуемото - условия или начин, по който се извършва действието
2.3.1 за време
2.3.2 за начин
2.3.3 за място
2.3.4 за количество
2.4 ПРИЛОЖЕНИЕ

Annotations:

 • Пояснява съществ. име. Уточнява или назовава същото лице или предмет, но по нов, различен начин
2.5 СКАЗУЕМНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Annotations:

 • Пояснява име, но посредством сказуемото - признак, валиден в момента на извършване на действието в глагола-сказуемо.
Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Нач. преговор 6 кл
Вера Ценкова
времена
Вера Ценкова
Chemistry 6 Extracting Vegetable Oil Core GCSE AQA
Chloe Roberts
Морфология - глагол
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Grade six parts of speech (gramer/ Word types)
joshuaknox2
Текст и общуване
Вера Ценкова