EL TEXT I LES PROPIETATS TEXTUALS

David Mira Crades
Mind Map by David Mira Crades, updated more than 1 year ago
David Mira Crades
Created by David Mira Crades over 1 year ago
44
0

Description

Mind Map on EL TEXT I LES PROPIETATS TEXTUALS, created by David Mira Crades on 11/17/2019.

Resource summary

EL TEXT I LES PROPIETATS TEXTUALS
 1. COHERÈNCIA SEMÀNTICA

  Annotations:

  • Propietat relacionada amb el significat del text, és a dir, la selecció y la organització de la informació.
  1. COHESIÓ SINTÀCTICA

   Annotations:

   • Propietat per la qual es lliguen les diferents parts del text
   1. ADEQUACIÓ PRAGMÀTICA

    Annotations:

    • Propietat textual que vetla perquè  el text s'adapte a la situació comunicativa, és a dir, al context comunicatiu caracteritzat per un conjunt de coneixements i creences compartits pels interlocutors. 
    1. REGISTRE LINGÜÍSTIC

     Annotations:

     • Modalitat de la llengua que presenta unes característiques pròpies d'un context o àmbit determinat. Està determinat pels factors de la situació comunicativa
     1. REGISTRE FORMAL

      Annotations:

      • Tractament especialitzat del tema a través d'un canal escrit monologat entre interloculors que no mantenen una relació personal pròxima.
      1. ÀMBIT ACADÈMIC

       Annotations:

       • Nivell científic: especialització alta amb abundància de citacions textuals, tecnicismes, formalitzacions i termes. Nivell didàctic: especialització mediana amb esquemes, gràfics i il.lustracions que completen la informació del text.Nivell divulgatiu: grau d'especialització baix adreçat a un públic divers i ampli amb una formació general.
       1. ÀMBIT ADMINISTRATIU

        Annotations:

        • Sol caracteritzar-se per la repetició de fórmules lingüístiques pròpies de textos com la sol.licitud, l'expedient acadèmic, el certificat, el rebut, el decret, etc.
        1. ÀMBIT LITERARI

         Annotations:

         • S'utilitza per a construir un discurs bell que complisca la funció estètica del llenguatge.
      2. REGISTRE INFORMAL

       Annotations:

       • Es caracteritza pel tractament de temes generals a través d'un canal oral dialogat entre interlocutors que mantenen una relació interpersonal pròxima.
       1. ÀMBIT FAMILIAR
        1. ÀMBIT PRIVAT
        2. REGISTRE ESTÀNDARD

         Annotations:

         • Varietat diafàsica neutra que facilita la comprensió entre tots els parlants d'una llengua, independentment de la seua procedència, el seu estrat social o l'edat que tinguen. El tret fonamental que defineix a l'estàndard  d'una llengua és que constitueix una varietat supradialectal, superadora o atenuadora de la variació comuna per a tota la comunitat de parlants de la llengua. Fem servir l'estàndard quan parlem o escrivim per a tots, per un públic heterogeni, sense condicionants.
         1. ÀMBIT PERIODÍSTIC
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     CHEMISTRY C1 5
     x_clairey_x
     GoConqr Getting Started Guide
     Norman McBrien
     GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 1
     Sarah Egan
     Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
     T Andrews
     Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
     ESTEFANI YAJAIRA AMAYA MENDOZA
     Modelos de empresas
     Norma Flores
     La estadistica, mapa conceptual
     Tirso Solano
     1.6.3 PROCESO CONTABLE
     JENNIFER giselle
     FICHAS ETICA
     JANIS LILIANA BAUTISTA
     Elementos de un proyecto de investigación
     ALVARO LEOBARDO SOTO SEGURA