Els ecosistemes aquàtics

Jordi Díaz Nieto
Mind Map by Jordi Díaz Nieto, updated more than 1 year ago
Jordi Díaz Nieto
Created by Jordi Díaz Nieto almost 5 years ago
0
0

Description

Natus: Unitat 6, Apartat 4
Tags

Resource summary

Els ecosistemes aquàtics
1 Els factors abiòtics
1.1 La llum
1.2 La temperatura
1.3 La pressió hidroestàtica
1.4 La salinitat
1.5 La quantitat d'oxigen
2 La vida a les aigües
2.1 Plàcton
2.2 Nècton
2.3 Bentos
3 Els ecosistemes marins
3.1 Segons la profunditat
3.1.1 Zona pelàgica
3.1.2 Zona batial
3.1.3 Zona abissal
3.2 Segons la distància
3.2.1 Zona d'alta mar
3.2.2 Zona netítrica
4 Els ecosistemes d'aigua dolça
4.1 Aigües corrents
4.2 Aigües estancades
4.2.1 Zona litoral
4.2.2 Zona d'aigües lliures
4.2.3 Zona profunda
Show full summary Hide full summary

Similar

El sector primari a espanya
Amparo UF
Les popietats dels materials
Amparo UF
Com es el sistema nerviós?
Anna Muñoz
EDAR
juditmusa
els canvis fisics
Anna Muñoz
Tecnologia
Anna Muñoz
la llum i els materials
Amparo UF
Les propietats de la materia
Anna Muñoz
LAS PLANTAS
Cris Fontán
NATUS
Cris Fontán
LA FUNCIO DE RELACIÓ
marquiños escobar