PALAZZO RUCELLAI

Biel Roig
Mind Map by Biel Roig , updated more than 1 year ago
Biel Roig
Created by Biel Roig about 5 years ago
8
0

Description

PALAZZO RUCELLAI
Tags

Resource summary

PALAZZO RUCELLAI
1 Fitxa tècnica
1.1 Model d'arquitectura florentina
1.2 Ubicació
1.2.1 Florència
1.2.1.1 Via della Vigna Nuova
1.3 Cronologia
1.3.1 1446-51
1.4 Comitent
1.4.1 Giovanni Rucellai
1.5 Arquitecte
1.5.1 Leon Battista Alberti
1.5.1.1 Artista i humanista integral
1.6 Constructor
1.6.1 Bernardo Rossellino
1.7 Novetats constructives
1.7.1 Combinació elements classics
1.7.2 Verticalitat
1.7.3 Pilastres entre finestres
1.8 Palau residencial
1.9 material
1.9.1 pedra
2 Anàlisi no formal
2.1 Cerca
2.1.1 Expressar
2.1.1.1 prestigi de comitent
2.1.1.2 Nivell social
2.1.1.3 Status
2.1.2 Allunyar-se de model Casa-Fortaleza medieval
2.1.3 Crear residència senyorial
2.1.4 Aspecte de grandiositat
2.1.5 Sobrietat
2.1.6 Inspiració clàssica
2.1.7 Combinar
2.1.7.1 Classicisme
2.1.7.2 geometria
3 Anàlisi formal
3.1 Projecte
3.1.1 Inicial
3.1.1.1 5 llums-arcades
3.1.2 Ampliació
3.1.2.1 8 lllums o arcades projectades
3.1.2.2 7 llums oarcades construides
3.2 Estructura
3.2.1 Centralitzada
3.2.2 Equilibrada
3.2.3 Interiors
3.2.3.1 Pati
3.2.3.1.1 Cortile
3.2.3.2 Porxos
3.2.3.2.1 logia
3.2.3.2.1.1 Columnes
3.2.3.2.1.2 Capitells corintis
3.2.3.2.1.3 Arcs mig punt
3.2.3.3 Estructura de palau florentí
3.2.4 Façana
3.2.4.1 3 plantes
3.2.4.1.1 Planta baixa
3.2.4.1.1.1 Pilastres d'ordre toscà
3.2.4.1.1.2 Dividit en trams
3.2.4.1.1.3 2 portades
3.2.4.1.1.3.1 adintellades
3.2.4.1.1.4 Àmbit laboral
3.2.4.1.1.5 Sòcol
3.2.4.1.1.5.1 Opus reticulatum
3.2.4.1.1.5.2 llarg banc
3.2.4.1.1.6 7 finestres rectangulars
3.2.4.1.2 1r pis
3.2.4.1.2.1 Pilastres d'ordre jònic
3.2.4.1.2.2 Vans a cada tram
3.2.4.1.2.2.1 Arcs mig punt alineats
3.2.4.1.2.2.1.1 Arcs alineats amb portes són + grans
3.2.4.1.2.2.1.1.1 escuts
3.2.4.1.2.2.1.2 amb trencallum
3.2.4.1.2.2.1.3 Sostenen entaulament
3.2.4.1.2.2.1.3.1 separen pisos
3.2.4.1.2.3 Piano nobile
3.2.4.1.3 2n pis
3.2.4.1.3.1 Pilastres d'ordre corinti
3.2.4.1.3.2 Vans a cada tram
3.2.4.1.3.2.1 Arcs mig punt alineats
3.2.4.1.3.2.1.1 Arcs alineats amb portes són + grans
3.2.4.1.3.2.1.2 amb trencallum
3.2.4.1.3.3 cornisa
3.2.4.1.3.3.1 Sobresurt
3.2.4.1.3.3.2 sostinguda per mènsules
3.2.4.1.3.3.3 Volada
3.2.4.1.3.3.4 Aleró
3.2.4.2 Color marró
3.2.4.3 Encoixinat
3.3 Sistema constructiu combinat
3.3.1 Arquitravat
3.3.2 volta
4 Influències
4.1 Inspirat
4.1.1 Ordres del Colosseu
4.1.2 Tradició toscana
4.1.3 Patis porticats
4.1.3.1 Domus romana
4.1.4 Aqüeductes romans
4.2 Inspirarà
4.2.1 Cinquecento
4.2.2 Andrea Palladio
5 Contexte històric
5.1 Renanixement
5.1.1 Retorn a ideals classics
5.1.2 Quattocento
5.2 Humanisme
5.3 Burgesia comercial
5.4 Leon Battista Alberti
5.4.1 Estudià a Vitrubi
5.4.2 Estudià runes a Roma
5.4.3 Va escriure Tractats artístics
5.4.3.1 Va extreure lleis sobre proporció i perspectiva
Show full summary Hide full summary

Similar

SANT PERE DEL VATICÀ
GABRIEL ROIG BAUZA
LA PRIMAVERA
GABRIEL ROIG BAUZA
VOLTA CAPELLA SIXTINA
GABRIEL ROIG BAUZA
PORTES DEL PARADÍS
GABRIEL ROIG BAUZA
¿Cuánto sabes de arte?
La Cámara del arte
Obras más importantes de Vladimir Kush
La Cámara del arte
¿De qué artista se trata?
La Cámara del arte
2n ESO UD1. Socials: Cultura i art islàmics
Àlex Lluch
¿Dónde se encuentran expuestas estas obras?
La Cámara del arte
2n SOC UD3. Art Gòtic
Àlex Lluch
Le temps s'envole
maudetcatherine