TEIXITS

aina enguidanos
Mind Map by aina enguidanos, updated more than 1 year ago
aina enguidanos
Created by aina enguidanos almost 5 years ago
19
0

Description

teixiiits
Tags

Resource summary

TEIXITS
1 VEGETAL
1.1 Teixit meristemàtic
1.1.1 Primari
1.1.1.1 Apical
1.1.1.2 Intercalar
1.1.2 Secundari
1.1.2.1 Càmbium vascular
1.1.2.2 Càmbium suberós o fel.logen
1.2 Teixit parenquimàtic
1.2.1 Clorofilic
1.2.1.1 En palissada
1.2.1.2 Esponjós
1.2.2 De reserva
1.2.3 Aqúifer
1.2.4 Aerífer
1.3 Teixit protector
1.3.1 Epidérmic

Annotations:

  • -Estomes -Pels o tricomes -Cutícula
1.3.2 Suberós
1.4 Teixit de sosteniment
1.4.1 Colènquima
1.4.2 Esclerènquima

Annotations:

  • -Esclereides o cel.lules petries -Fibres
1.5 Teixit conductor
1.5.1 Llenyós/xilema
1.5.1.1 Elements traqueals
1.5.1.1.1 Traqueides
1.5.1.1.2 Elements del vasos
1.5.1.2 Fibres
1.5.1.3 Cel. Parenq.
1.5.2 Liberià/floema
1.5.2.1 Cel. criboses

Annotations:

  • amb cel. acompanyants
1.5.2.2 Plaq. criboses
1.5.2.3 fibres
1.5.2.4 cel. parenq.
1.6 Teixit secretor
1.6.1 Cel. secretores
1.6.2 Bosses secretores
1.6.3 Conductes de secreció
2 ANIMAL
2.1 Epitelial
2.1.1 De revestiment
2.1.1.1 Pavimentós
2.1.1.1.1 Endoteli
2.1.1.1.2 Estratificat
2.1.1.2 Prismàtic
2.1.1.2.1 simple
2.1.1.2.2 pseudoestratificat
2.1.2 Glandular
2.2 Connectiu
2.2.1 Conjuntiu
2.2.1.1 Lax
2.2.1.1.1 Adipós
2.2.1.1.2 elastico
2.2.1.1.3 reticular
2.2.1.2 Dens
2.2.1.2.1 irregular
2.2.1.2.2 regular
2.2.2 Cartilaginós
2.2.2.1 Hialí
2.2.2.2 Elàstic
2.2.2.3 Fibrós
2.2.3 Ossi
2.2.3.1 Compacte
2.2.3.2 Esponjós
2.2.4 Hematopoètic
2.2.4.1 Mieloide
2.2.4.2 Limfoide
2.3 Muscular
2.3.1 Llis
2.3.2 Estriat
2.3.3 Cardíac
2.4 Nerviós
2.4.1 Neurones
2.4.1.1 Àxon
2.4.1.1.1 Fibres nervioses
2.4.1.1.1.1 Amielíniques
2.4.1.1.1.2 Mielíniques
2.4.1.2 Dendrites
2.4.1.3 Cos cel.lular
2.4.1.3.1 Nucli
2.4.1.3.2 Òrganuls
2.4.1.3.2.1 Neurofibril.les
2.4.1.3.2.2 Corspuscles de Nissl
2.4.2 Cèl. glials
2.4.2.1 Astròcits
2.4.2.2 Cèl. de micròlgia
2.4.2.3 Oligodendròcits i cèl. de Schwann
3
3.1 ÒRGANS VEGETALS
3.1.1 Arrel

Annotations:

  • -coliptra -zona de creixement -zona de pels absorbents -zona de ramificació
3.1.1.1 Estr. primaria
3.1.1.1.1 epidermis o rizoderma
3.1.1.1.2 Còrtex (parenq.)
3.1.1.1.3 cilindri central
3.1.1.1.3.1 pericle
3.1.1.1.3.2 cilindre vascular
3.1.1.2 Estr. secundaria
3.1.2 Tija
3.1.2.1 gemma apical
3.1.2.2 nusos
3.1.2.3 entrenusos
3.1.2.4 gemmes axil.lars
3.1.2.5 Estr. primaria
3.1.2.5.1 epidermis
3.1.2.5.2 cortex
3.1.2.5.3 cilindre vascular

Annotations:

  • amb medulla
3.1.2.6 Estr. secundaria
3.1.3 Fulla
3.1.3.1 Epidermis
3.1.3.2 Mesòfil
3.1.3.2.1 parenq. palissada
3.1.3.2.2 parenq. esponjós
3.1.3.3 Sistema vascular
Show full summary Hide full summary

Similar

mitosis y meiosis
juan perez
Disoluciones Químicas
maya velasquez
Animales
Diego Santos
Conceptos de Genética Mendeliana
maya velasquez
Biología Celular
maya velasquez
Ciclos de los Elementos
Diego Santos
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
jesusceusodontol
Test - Huesos del Cráneo
Christhian Revolorio
Ejemplo incompleto mapa conceptual Parte de las Plantas
Giglia Gómez Villouta
Introducción a la genética
Claudia Félix Vi
1º TEMA BIOLOGÍA
Alba Cavero Fdez