Arquitectura romana Victor i Jordi

Jordi Muñoz
Mind Map by Jordi Muñoz, updated more than 1 year ago
28
0
0

Description

ggfff
Tags

Resource summary

Arquitectura romana Victor i Jordi
1 Arquitectura lúdica
1.1 Teatre
1.1.1 És d'origen greg
1.1.2 Té una planta semi-circular
1.1.2.1 Té 3 parts, l'escenari o scanea, el lloc on es canta s'anomena orchestra i finalment la cavea, que són les grades.
1.1.3 La decoració és luxosa
1.2 Amfiteatre
1.2.1 És de planta ovalada
1.2.2 Sembla la unificació de 2 teatres
1.2.3 Té 2 parts, la cavea i l'arena, on hi havia les lluites de gladiadors i de feres.
1.3 Circ
1.3.1 Es celebren les curses de carros i es fan representacions.
1.3.2 Té forma allargada
1.3.3 Té 3 parts, l'arena, la cavea i la spina que separava l'arena per la meitat
2 Arquitectura religiosa
2.1 Disseny i la construcció de llocs sagrats
2.1.1 Temples
2.1.1.1 Podien ser
2.1.1.1.1 Circulars
2.1.1.1.2 Rectangulars
2.1.1.2 Tenien una sola entrada frontal
2.1.1.2.1 Amb una escalinata
2.1.1.3 Hi havia columnes per aguantar l'estructura
2.1.1.4 Al centre del temple hi havia un altar
2.1.2 Tombes
2.1.2.1 Hi ha varies formes d'enterrar
2.1.2.1.1 Columbaris
2.1.2.1.2 Petits temples
2.1.2.1.3 Pirámides
3 Arquitectura residencial
3.1 Domus
3.1.1 Es considerava el tipus de casa urbana habitual durant la República i l'Imperi
3.1.2 La seva mida i els luxes varien molt segons les possibilitats de cada família
3.1.3 L'habitual era que tinguessin una sola planta
4 Arquitectura política i constitucional
4.1 Basílica
4.1.1 L'edifici originalment servia per a les transaccions comercials a gran escala i era com una mena de jutjat
4.1.2 Solia tenir una gran alçada, de 3 a 5 naus
4.2 Forum
4.2.1 Fou durant molts segles el centre de la vida pública de l'antiga Roma
4.2.2 A mesura que la ciutat va anar creixent, es va quedar petit i els emperadors en van fer construir de nous a la part nord, els anomenats Fòrums Imperials
5 Arquitectura conmemorativa
5.1 Arcs de triomf
5.1.1 Habitualment eren col·locats en l'accés principal de les ciutats , per així recordar als seus habitants la grandesa i fortalesa del món romà
5.1.2 Al principi, els arcs eren de fusta, però al final els van fer de pedra
5.2 Arcs quadrifontes
5.2.1 Com el seu nom indica, és el que té quatre columnes .
5.2.2 És el menys comú dels arcs.
5.3 Columnes conmemoratives
5.3.1 En posaven una per celebrar victories
6 Tipología d’arcs i cobertes
6.1 Arcs
6.1.1 Arc de triomf
6.1.2 Arcs de 1 vano
6.1.3 Arcs de 3 vanos
6.1.4 Arcs quadrifontes
6.2 Cobertes
6.2.1 Cúpula
6.2.2 Panteó
6.2.3 Bovedas
6.2.4 Adintelada
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Arquitectura romana per carlos i zalo
Carlos Isnardo
Arquitectura romana
Marina Dropez
Arte Antiguo
Sakurate Goyes
La arquitectura como método de exhibición artística
Pieraldo93
Ciudades Europeas. Nivel 1
PatrickNoonan
Arte Barroco-Renacimiento
Delfina Pepe
Períodos da História do Brasil
Ligia Herbst
ETAPAS DEL DERECHO
Hugo Reséndiz
VINCENT VAN GOGH - LA NOTTE STELLATA
susanna ranzato
Cine y novela
David Bermudez4894
La arquitectura como método de exhibición artística_1
Pieraldo93