Vår elektriske verden

Description

Prøvestoff
Mind Map by Irma Wilhelmine , updated more than 1 year ago
Created by Irma Wilhelmine about 8 years ago
16
0

Resource summary

Vår elektriske verden
 1. Vannkraftverk
  1. Turbin
   1. Generator
    1. Transformator

     Annotations:

     • I en generator roterer en magnet inne i en spole slik at det skapes en vekselstrøm.
     1. Høyspentledninger

      Annotations:

      • Før strømmen fraktes over lange, transformerer man spenningen opp til 180 000 V og 420 000 V. Dette gjøres for at ledningene ikke skal bli varme, slik at vi mister minst mulig energi.
      1. Transformator

       Annotations:

       • Før strømmen når forbrukerne, må spenningen transformeres  ned til 240 V. 240 V er spenningen på strømmen "i stikkontakten".
       1. Elektriske apparater
        1. Energi, effekt og kostnad
         1. Elektronikk
          1. Radio
           1. TV
            1. Telegraf
             1. Datamaskin
              1. Integrerte kretser
               1. Internett
                1. Det elektromagnetiske spekteret
                 1. Gammastråling
                  1. Røntgenstråling

                   Annotations:

                   • Røntgenstråling er stråling som kan gjennomtrenge ulike materialer som er ugjennomtrengelig for usynlig lys. Strålingen kan fremheve egenskaper ved at stoffene absorberer til seg strålingen. Stoffer med høye atomnummer absorberer strålingen bedre enn materialer med lave atomnumre. Den tyske forskeren Wilhelm Conrad Röntgen fant ut  om disse strålene, men han visste ikke hva slags stråler det var og hvilke egenskaper de hadde. Derfor ble strålene kalt X-strahlen (ukjent stråling). Denne betegnelsen brukes fortsatt blant engelskmenn, men da  i oversatt betegnelse(X-ray). 
                   1. UV-stråling
                    1. Synlig lys
                     1. Infrarød stråling
                      1. Mikrobølger
                       1. Radiobølger
                 2. Energi

                  Annotations:

                  • Når vi betaler "strømregninga", betaler vi for hvor mye energi vi har brukt. Når vi oppgir energimengden vi får fra elektrisk strøm, betaler vi enheten kWh.1 kWh = 1000 W* 1h = 1 kW*1 h' 1 kWh= 2000 W*0,5 h 1 kWh= 4000 W*0,25 h 1 kWh=500 W*2 h
                  1. Effekt

                   Annotations:

                   • Effekt er et mål på hvor raskt energi omgjøres. Måles i Watt(W). 1 W=1 J/s Alle elektriske apparater har en oppgitt effekt. For eksempel en hårføner: 800 W Vaskemaskin: 2000 W Støvsuger: 700-1500 W
                   1. Kostnad

                    Annotations:

                    • Vi betaler pr kWh vi bruker.  Effekt: 2000 W Tid: 3 h Pris: 0,5 kr/kWh Kostnad: 2kW*3h*0,5 kr/kWh= 3kr.  
                2. Justerer spenningen
                 1. Primærspole og sekundærspole

                  Annotations:

                  • Primærspolen er koblet til spenningskilde. Forholdet mellom antall viklinger avgjør hvordan spenningen transformeres. Forholdet mellom antall viklinger i primær- og sekundærspolen er proporsjonalt med hvordan spenningen transformeres.   Eks. Hvis sekundærspolen har dobbelt så mange viklinger som primærspolen, vil spenningen dobles.  
                 2. Vekselstrøm
                  1. Induksjon
                   1. Annotations:

                    • En magnet er et objekt som har et magnetfelt.Et magnetfelt er et usynlig kraftfelt rundt en magnet. Et magnetfelt kan påvirke materialer som er magnetiske. Et magnetisk stoff har ikke sitt eget magnetfelt.
                    1. Spole

                     Annotations:

                     • En spole er en ledning som er viklet opp i mange løkker.
                  2. Magasinkraftverk

                   Annotations:

                   • Magasinkraftverk er energiverk som omgjør vannets energi til elektrisk energi. Det blir lagd demninger eller såkalte magasiner som samler opp vann som ved senere anledning vil bli omgjort. I motsetning til elvekraftverk, kan man regulere energiproduksjonen. Kraftverkene passer best for steder med store høydeforskjeller, derfor kommer det meste av elektrisitet
                   1. Elvekraftverk
                     Show full summary Hide full summary

                     Similar

                     Vår elektriske verden
                     Simonehs
                     Vår elektriske verden 9a
                     Lars Krogstad6405
                     Vår elektriske verden
                     Maria Lind Aronsen
                     Naturfag prøve kapittel 5
                     aamelfot95
                     Vår elektriske verden
                     marte.lervik
                     Vår elektriske verden_2
                     mrlunderod16
                     Naturfagsprøve
                     sirillsh
                     VÅr elektriske verden
                     Lars Krogstad6405
                     Naturfag prøve uke. 49
                     hannaosollie
                     Elektrisitet
                     silje-karlsen
                     Vår elektriske verden
                     camilla.skauen