LA SEGONA REPÚBLICA: LA PROCLAMACIÓ I EL BIENNI REFORMISTA (1931-33)

Clara Cuadras
Mind Map by Clara Cuadras, updated more than 1 year ago
Clara Cuadras
Created by Clara Cuadras about 5 years ago
35
1

Description

Este mapa mental habla sobre la segunda republica de 1931

Resource summary

LA SEGONA REPÚBLICA: LA PROCLAMACIÓ I EL BIENNI REFORMISTA (1931-33)
1 14 D'ABRIL 1931
1.1 CANVIS POLÍTICS
1.2 CANVIS SOCIALS
1.3 PROCLAMACIÓ SEGONA REPÚBLICA
1.3.1 LES CORTS
1.3.1.1 NOVA CONSTITUCIÓ
1.3.1.1.1 RÈGIM DEMOCRÀTIC
1.3.1.1.2 DRETS INDIVIDUALS
1.3.1.1.3 SUFRAGI UNIVERSAL
1.3.1.1.4 SEPARACIÓ ENTRE ESGLESIA I ESTAT
1.3.1.1.4.1 POLÈMICA
1.3.1.1.5 CREACIÓ REGIONS AUTÒNOMES
2 12 D'ABRIL 1931
2.1 ELECCIONS MUNICIPALS
2.1.1 GOVERN PROVISIONAL
2.1.1.1 NICETO ALCALÁ
2.1.1.1.1 SUCCESSOR
2.1.1.1.1.1 MANUEL AZAÑA
3 EL BIENNI REFORMISTA (1931-1933)
3.1 REFORMA AGRÀRIA
3.2 REFORMA MILITAR
3.3 ATORGAMENT DE L'AUTONOMIA A CATALUNYA
3.4 REFORMES LABORALS
3.5 REFORMA EDUCATIVA
3.6 REGULACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL I EL DIVORCI
3.7 AGOST 1932
3.7.1 COP D'ESTAT
3.7.1.1 GENERAL SANJURJO
Show full summary Hide full summary

Similar

CATALUNYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX
Clara Cuadras
LA CRISI DEL LIBERALISME
Clara Cuadras
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
Francisco Castro
Implementación de estrategias:
Maria Carias
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
maya velasquez
Mapa Conceptual
Laura Laguna
Mapa Conceptual
Yirleidy Herrera
Las Matemáticas
maya velasquez
Cómo crear un Mapa Mental
maya velasquez
Las Matemáticas
María Salinas
LEY 1/2000 ENJUICIAMIENTO CIVIL: "De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad"
Miguel Angel del Rio