Richard Jones.

Description

GCSE Cymraeg. Mind Map on Richard Jones., created by rhian_bowen on 04/26/2015.
rhian_bowen
Mind Map by rhian_bowen, updated more than 1 year ago
rhian_bowen
Created by rhian_bowen about 8 years ago
10
0

Resource summary

Richard Jones.
 1. Hunanol a chreulon - Twyllodd Harri Evans a'i berswadio yn erbyn ei ewyllys i gymryd rhan mewn gweithred dreisgar ac yna gadawodd ef heb ddim.
  1. Caled - Wrth feddwl am y cyfoeth mae wedi gorfod ei guddio mae'n rhoi'r bai ar Harri Evans am fod hwnnw yn ei banig wedi saethu'r siopwr. Does ganddo ddim cydymdeimlad a Hari Evans sy'n marw o gancr- yr unig beth sy'n bwysig iddo ydy ei fod yn marw. Mae'n falch o glywed am farwolaet Gladys hefyd er mai'r sioc o'i weld ef achosodd hynny.
   1. Cynlluniwr gofalus - Mae'n gwneud popeth yn fanwl ac y ofalus e.e. claddu'r gemau. "Gorffennodd y gwaith gyda'r un gofal a thrylwyredd ag a ddangosodd drwyddi draw."
    1. Clyfar - Meddai'r Arolygydd "Mae dyn sy'n dwyn gwerth pu mil ar hugain o sdwff ac yn saethu dyn bron yn farw wrth wneud hynny ac y osgoi cael ei ddal yn ddyn clyfar, clyfar iawn. Yn rhy glyfar i gael ei ddyrnu."
     1. Cyfrwys.
      1. a) Defnyddio pobl i'w ddibenion ei hun e.e. Harri Evans. Nid yw'n hoi ei enw iawn iddo.
       1. b) Rhaffu celwyddau pan mae'n ffonio'r ysbyty.
        1. c) Gwylio ty Gladys o ben y mynydd gyda sbienddrych.
         1. ch) Meddai Einir "Hen dyn rhyfadd ydy o. Mae na rywbeth oer yn chara i fyny ac i lawr asgwrn y nghefn i bob tro mae o'n agos." Meredydd yn dychmygu ei fod yn "datod gwisg Einir fesul botwm yn ei feddwl wrth iddo edrych arni"
          1. d) Pan ddaw i wybod mai pensaer ydy Meredydd mae'n ei holi'n dwll i gael gwybodaeth am stad Maes Ceris.
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           Spanish: Talking About Everyday Things
           Niat Habtemariam
           Harry Potter Trivia Quiz
           Andrea Leyden
           A2 Level Biology: Transcription & Translation
           Ollie O'Keeffe
           Business Studies Unit 1
           kathrynchristie
           GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
           Lilac Potato
           Strength and Limitations of research methods
           Isobel Wagner
           Variation and evolution Quiz
           James Edwards22201
           Business Studies - AQA - GCSE - Types of Ownership
           Josh Anderson
           “The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
           Lucia Rocha Mejia
           Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
           Brianne Wright
           1PR101 2.test - Část 11.
           Nikola Truong