CLUBS DE CÀNNABIS, en parlem? La Cuina 17 d'abril

participaciosantboi
Mind Map by participaciosantboi, updated more than 1 year ago
participaciosantboi
Created by participaciosantboi over 5 years ago
39
0

Description

Resum sessió La Cuina
Tags

Resource summary

CLUBS DE CÀNNABIS, en parlem? La Cuina 17 d'abril
1 PRESENTACIÓ
1.1 Qui presenta? Servei de planejament: gestió urbanística i habitatge
1.2 Què presentem? Club de cànnabis: suspensió de llicències
1.3 Objectiu? Decidir la implantació de la suspensió mentre s'estudia una posterior regulació
1.3.1 Clau: en què ens afecta?
1.4 Per què? Visió transversal
2 PER A QUI?
2.1 Actuació preventiva consum dels menors
2.2 Protecció alguns col·lectius: infància, joves, persones amb discapacitats...
2.3 Possibilitat de focalitzar l'actuació en funció de les persones usuàries
2.4 Per a la ciutadania en general
3 OBJECTE DE LA REGULACIÓ
3.1 Condicions accés ús, horaris
3.2 -Publicitat, -Registre municipal d'entitats, -Bones pràctiques
3.3 Regulació urbanística
3.3.1 A on?
3.3.1.1 A Sant Boi no hi ha concentració de locals
3.3.1.2 No en cercania de centre educatius
3.3.1.2.1 Problemàtica posterior apertura qualsevol servei relacionat amb menors
3.3.2 Acció urbanística Tipologies de l'actuació
3.3.2.1 Proactives Preventives Reactives
3.3.3 En l'actualitat les queixes que rebem es resolen des dels àmbits: Seguretat ciutadana i Disciplina urbanística
3.3.3.1 Queixes: molèsties i venda de cànnabis a la sortida d'algun dels locals
3.4 Assessorament: consultar algun expert en la matèria
4 ALTRES ELEMENTS
4.1 El debat sobre l'adicció no té lloc en aquest espai
4.2 RRHH Formació sobre normativa aplicable
4.3 Demanar assessorament a la Generalitat
4.4 Dades estadístiques: el consum de cànnabis ha baixat el d'alcohol ha pujat
4.5 Hi ha d'haver recursos preventius
4.6 Experiència real: total discreció clubs
5 NORMATIVA
5.1 La Generalitat ha fet recomanacions, no ha regulat
5.2 L'Ajuntament hauria de donar directrius als clubs
5.2.1 Centrar-nos en el bon ús
5.2.1.1 Compromís mutu de bones pràctiques
5.3 Els clubs cannàbics demanden regulació
5.4 Marc legal contradictori
5.4.1 El consum és legal
5.4.2 La regulació donaria cobertura legal quelcom que no està ben regulat
5.4.3 És il·legal el cultiu, la compra-venda, l'obtenció de la substància
5.5 La regulació a nivell urbanístic no és suficient per abordar el problema
6 Amb què?
6.1 Mitjans: diversos departaments
6.1.1 Educació i civisme, Llicències d'obres, Protecció de la legalitat, Salut pública, Servei de planejament: gestió urbanística i habitatge, Serveis de la ciutat, Serveis jurídics, UAPA, s'excusa Policia Local
6.2 Mitjants comunicació municipals
7 CONCLUSIONS
7.1 Dues línies de treball
7.1.1 Marc regulació a nivell local ens faria estar més coberts tenint en compte les directrius de la Generalitat
7.1.1.1 La regulació no implica "publicitat" en el consum
7.1.2 Línia paral·lela de recursos per a la prevenció
Show full summary Hide full summary

Similar

Transporte Aéreo
Poleth Santoyo
Transporte Aéreo
Abril Clh
Transporte Aéreo
Poleth Santoyo
Test Tema 3 Normativa
Grimorio Gregorio
LCE - Prestación del Servicio Público de Electricidad
Jaime Vásquez Li
Big Data, funciones del psicopedagogo, seguridad y confidencialidad 0
Beatriz Sánchez
ORDEN 3622/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EVALUACIÓN Y LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN...
Chema Muñoz Rosa
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. RD 126/2014, DE 28 DE FEBRERO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Chema Muñoz Rosa
Fase explicativa y normativa - Fase epistémica o de paradigmas de la racionalidad
Anabelle OTAROLA PEREZ
Ley 1150 de 2007
Sebastian Hernandez