Reino Protista

Laira De Paula P
Mind Map by Laira De Paula P, updated more than 1 year ago
Laira De Paula P
Created by Laira De Paula P over 5 years ago
26
1

Description

B3 de parasitologia
Tags

Resource summary

Reino Protista
1 Sub-reino Protozoa
1.1 Apicomplexa
1.1.1 Eucoccidiorida
1.1.1.1 Eimeriorina
1.1.1.1.1 Eimeriidae
1.1.1.1.1.1 Eimeria
1.1.1.1.1.1.1 Eimeria bovis
1.1.1.1.1.1.2 Isospora suis
1.1.1.1.1.2 Isospora
1.1.1.1.1.3 Caryopsora
1.1.1.1.1.4 Cyclospora
1.1.1.1.2 Cryptosporidiiae
1.1.1.1.2.1 Cryptospiridium
1.1.1.1.2.1.1 Crysptosporidium parvum
1.1.1.1.3 Sarcocystiidae
1.1.1.1.3.1 Besnoitia
1.1.1.1.3.2 Toxoplasma
1.1.1.1.3.2.1 Toxoplasma gondii
1.1.1.1.3.3 Sarcocystis
1.1.1.1.3.3.1 Sarcocystis ovicanis
1.1.1.1.3.4 Neospora
1.1.1.1.3.4.1 Neospora caninum
1.1.1.2 Haemosporina
1.1.1.2.1 Plasmodiidae
1.1.1.3 Piraplosmorina
1.1.1.4 Adeleorina
1.1.1.4.1 Hepatozoide
1.1.1.4.1.1 Hepatozoa
1.1.2 Babesidae
1.1.2.1 Babesia canis
1.1.3 Theileriidae
1.2 Sarcomastigophora
1.2.1 Sarcodina
1.2.1.1 Endamoebidae
1.2.1.1.1 Entamoeba histolytica
1.2.2 Mastigophora
1.2.2.1 Kinetoplastorida
1.2.2.1.1 Trypanosomatidae
1.2.2.1.1.1 Trypanossoma
1.2.2.1.1.1.1 Trypanossoma brucei brucei
1.2.2.1.1.1.2 Trypanossoma brucei evansi
1.2.2.1.1.1.3 Trypanossoma congolense
1.2.2.1.1.1.4 Trypanossoma vivax
1.2.2.1.1.1.5 Trypanossoma thelleri
1.2.2.1.1.2 Leishmania
1.2.2.1.1.2.1 Leishmania donovani infantum
1.2.2.1.2 Diplomonadidae
1.2.2.1.2.1 Giardia
1.2.2.1.2.1.1 Giardia duodenalis
1.2.2.1.2.2 Monocercomonas
1.2.2.1.3 Trichomonadidae
1.2.2.1.3.1 Trichomonas
1.2.2.1.3.2 Tritrichomonas
1.2.2.1.3.2.1 Trichomonas foetus
1.2.2.1.3.2.2 Trichomonas gallinae
1.2.2.1.3.3 Trichomitus
1.2.2.1.3.4 Pentatrichomonas
1.2.2.1.4 Monocercomonadidae
1.2.2.1.4.1 Histomonas
1.2.2.1.4.1.1 Histomonas meleargridis
1.2.2.1.4.2 Mocercomonas
1.3 Microspora
1.3.1 Nosematidae
1.3.2 Enterocytozoonidae
1.4 Ciliophora
1.4.1 Balantidiidae
1.4.1.1 Balantidium coli
1.4.2 Pycnotrichidae
1.4.3 Nycotheridae
2 Filo
2.1 Ordem
2.1.1 Subordem
2.1.1.1 Família
2.1.1.1.1 Gênero
2.1.1.1.1.1 Sub Gênero
2.1.1.1.1.1.1 Espécie
2.2 Sub filo
Show full summary Hide full summary

Similar

Reino Protista
Caio Lemos
Reino Protista
Camille Lopes
Reino Protista
Rafaela Mottolo
Parasitologia - Malária, Leishmaniose, Balantidiose, Doença de Chagas
Nelma Toledo
Reino Protista
Davi Silva
Parasitologia
Verônica dos Santos
Parasitologia
Nelma Toledo
Tricomoníase (Trichomonas vaginalis)
Mateus Botogoske
PROTISTA
Laís França