Unitat 3: La veu humana

DaniWEp
Mind Map by DaniWEp, updated more than 1 year ago
DaniWEp
Created by DaniWEp over 6 years ago
25
0

Description

Resum de la unitat

Resource summary

Unitat 3: La veu humana
 1. La veu humana
  1. Parlar i cantar
   1. 1. Aire
    1. (subministra musculatura respiratòria de la caixa toràcica, als pulmons)
     1. [delimitat pel diafragma i les costelles]
    2. (3 elements)
     1. 2. Vibració
      1. (cordes vocals i laringe)
      2. 3. Ressonadors
       1. (cavitats [frontal, nasal, bucal i pectoral)
        1. [canvien el timbre]
       2. Fisologia de la veu (com es cata)
        1. Pulmons inspiren aire
         1. Pulmons -> tràquea -> Cordes vocals
          1. Control dels òrgans imprescindible per cantar
          2. Aparell fonador
           1. Aire puja per tràquea = so al vibrar a les cordes vocals
            1. cordes vocals: determinen l'altura de la nota [ segonstensió i longitud]
          3. Cavitats ressonadores
           1. (configuren el timbre)
            1. (pit)
             1. [freqüències baixes]
             2. (bucal, nasal, frontal)
              1. [freqüències baixes]
            2. Veu
             1. Procés que es pot controlar
              1. Mateixos estudis que els altres instruments
               1. Més valorat que els altres instruments
            3. Tipus de veus
             1. (timbre de veu únic per persona)
              1. [varía segons molts factors]
              2. Classificació
               1. Edat
                1. Cor infantil (veus blanques)
                 1. Veus poc timbrades, poca personalitat però molt agudes
                 2. Cor adult
                  1. Veus femenines
                   1. Soprano {coloratura}, mezzosoprano, contralt
                   2. Veus masculínes
                    1. Contratenor, tenor, baríton, baix
                  2. Gènere
                 3. Escoles de cant (òpera)
                  1. Escola italiana
                   1. Més antiga
                    1. Idioma sons clars i oberts
                     1. Estil melòdic i brillant per sobre del text
                   2. Escola alemanya
                    1. Llengua gutural
                     1. Més importància al text
                      1. Resultats vocals no tant brillants
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
                   Ignasi Climent Mateu
                   Test de signos musicales
                   mariajesus camino
                   Los sonidos según sus ondas sonoras
                   mariajesus camino
                   DICTADO RÍTMICO 4 TIEMPOS
                   mariajesus camino
                   Elementos de la música
                   martha.celorio
                   ¿CUÁNTOS INSTRUMENTOS CONOCES?
                   Estrella Roba Rodríguez
                   INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
                   Francisco José Figueroba Sánchez
                   La Edad Media en la Música
                   martha.celorio
                   Música del Renacimiento 1
                   Joshua Quiroz
                   LA MUSICA UN LENGUAJE UNIVERSAL
                   johanapascumal
                   05 - El canto gregoriano: notación
                   Jesús Aguado Álvarez