Deelnemingsvormen

lora.abdel
Mind Map by lora.abdel, updated more than 1 year ago
lora.abdel
Created by lora.abdel over 6 years ago
48
0

Description

Deze mindmap gaat over deelnemingsvormen.

Resource summary

Deelnemingsvormen
 1. art. 47 en 48 Sv
  1. Aansprakelijkheid Delictsomschrijving

   Annotations:

   • Personen die niet de hele delictsomschrijving vervullen kunnen toch aansprakelijk worden gesteld. Zorgt dus voor een uitbreiding van het materieel Sr. 
   1. Doen pleger
    1. feitelijk pleger straffeloos

     Annotations:

     • andere schulduitsluitingsgronden en het ontbreken van opzet of culpa 
     1. Verschil met uitlokking

      Annotations:

      • niet gebonden aan een limitatief aantal middelen. 
    2. Medeplegen

     Annotations:

     • Minimaal twee personen die nauw samenwerken bij het vervullen van de bestanddelen van het delict. 
     1. Wormerveerse brandstichtingarrest

      Annotations:

      • Nauwe en bewuste samenwerking. 
      1. Verdere criterium medeplegen

       Annotations:

       • - Tonen van initiatie bij bedenken of uitvoeren; - Gelijkelijk delen in de buit - Het voeren van regie voor of achter de schermen - Overuidelijk deel uitmaken van een hechte en planmatige samenwerkende dadergroep; - Het leveren van een onmisbare of belangrijke bijdrage; - Een zekere inwisselbaarheid van de rollen van de daders; - Een min of meer toevallig tot stand gekomen rolverdeling
       1. Dubbel opzet

        Annotations:

        • opzet op het deelnemen zelf en opzet op het leveren van een bijdrage aan het strafbare feit
        1. Vormen van medeplegen:

         Annotations:

         • Plegen-plegen Plegen - medeplegen Medeplegen-medeplegen
         1. Containerdiefstal arrest

          Annotations:

          • de fysieke aanwezigheid is niet vereist om een persoon als medepleger te kwalificeren. Identiek aan moord-op-afstand arrest
         2. Medeplichtigheid

          Annotations:

          • opzettelijk behulpzaak zijn bij het plegen van het misdrijf en opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tt het plegen van het misdrijf
          1. wettelijk niet onder het begrip dader + lagere strafbedreiging
           1. simultane: bij

            Annotations:

            • de gelijktijdige medeplichtigheid
            1. Dubbel opzet

             Annotations:

             • opzet op de medeplichtigheid opzet op een bepaald strafbaar feit. incl voorwaardelijke opzetconstructie 
            2. consecutieve: tot

             Annotations:

             • de voorafgaande medeplichtigheid.  is beperkt tot het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen
             1. Vangnetfunctie voor medeplegen

              Annotations:

              • Niet haarscherp af te bakenen.  Indicatoren van medeplegen vervullen de rol van afbakening. 
             2. Uitlokking bij en tot
              1. Dubbel opzet van de uitlokker

               Annotations:

               • Dubbel opzet:  opzet op het vestigen van voornemen van de uitgelokte (de uitlokker slaagt in het genereren van het voornemen bij de potentiële feitelijke dader en deze heeft van te voren geen intentie op het plegen van het strafbare feit.) opzet  opzet op het strafbare feit 
               1. Uitlokkingsmiddelen

                Annotations:

                • art. 47 heeft limitatief de uitlokkingsmiddelen vastgelegd. 
                1. Opzet en gedraging van de uitgelokte

                 Annotations:

                 • Het kan zijn dat de gedraging en het opzet van de uitgelokte gelijk is aan de uitlokker. Echter, komt het ook voor dat dit niet zo is. 
                 1. Identiek aan uitlokker
                  1. Weinig verschil
                   1. Geen van beide dat gevolg in voorbedachte rade
                    1. Uitlokking van voorbereiding dan wel poging van bv moord.
                    2. Poging tot
                     1. Accesoriteitsbeginsel

                      Annotations:

                      • Indien er geen feit tot stand is gekomen dat kan worden gekwalificeerd is een voorwaarde voor de strafbaarheid van de uitlokker. De kwalificatie van het gedrag van de uitlokker volgt immers de kwalificatie van het gedrag van de uitgelokte. 
                      1. Voorbereidingsfase

                       Annotations:

                       • Indien de uitgelokte het niet brengt tot minimaal strafbare voorberiding van het misdrijf, blijft de kwalificatie van het gedrag van de uitlokker 'poging tot uitlokking'  Uitlokking van poging als uitgelokte tot een strafbare poging komt. 
                     Show full summary Hide full summary

                     Similar

                     Les 4 De Politie hoofdstuk 4
                     Richard Anker
                     Corporaties
                     jovanka_loanjoe
                     Samenloop/ Ne bis in idem
                     jovanka_loanjoe
                     Samenloop/Ne bis in idem
                     jovanka_loanjoe
                     Strafuitsluitingsgronden
                     jovanka_loanjoe
                     Strafuitsluitingsgronden
                     jovanka_loanjoe
                     Causaliteit
                     jovanka_loanjoe
                     Organigram - Strafgerechten
                     Jiao Sangen