MESURES, MAGNITUDS I UNITATS

Joan S. Salelles Mateu
Mind Map by Joan S. Salelles Mateu, updated more than 1 year ago
Joan S. Salelles Mateu
Created by Joan S. Salelles Mateu about 7 years ago
224
0

Description

Mapa mental sobre Mesures, Magnituds i Unitats.

Resource summary

MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
1 MAGNITUD
1.1 Qualsevol paràmetre físic que podem mesurar, comparant-lo a un patró.
2 MESURA
2.1 Acte de comparar una magnitud amb el seu patró. També valor numèric resultant de la comparació.
3 UNITAT
3.1 Patró amb el que comparem les magnituds per a mesurar-les.
3.2 UNITATS FONAMENTALS SISTEMA INTERNACIONAL
3.2.1 MASSA: Kilogram - kg
3.2.2 LONGITUD: Metre - m
3.2.3 TEMPS: Segon - s
3.2.4 CORR. ELÈCTRIC: Amper - A
3.2.5 TEMPERATURA: º kelvin - ºK
3.2.6 UNITATS DERIVADES SISTEMA INTERNACIONAL
3.2.6.1
3.3 MÚLTIPLES I SUBMULTIPLES
3.3.1 Múltiples
3.3.1.1 Deca - da - x10
3.3.1.2 Hecto - h - x100
3.3.1.3 Kilo - k - x1000
3.3.1.4 Mega - M - x1.000.000
3.3.1.5 Giga - G - x10e9

Annotations:

  • No podem posar exponents, per tant 10e9 vol dir "10 elevat a 9", és a dir 1 seguit de 9 zeros.
3.3.1.6 Tera - T - x10e12
3.3.1.7 Peta - P - x10e15
3.3.2 Submúltiples
3.3.2.1 deci - d - :10
3.3.2.2 centi - c - :100
3.3.2.3 mili - m - :1000
3.3.2.4 micro - μ - :1.000.000
3.3.2.5 nano - n - :10e9
3.3.2.6 pico - p - :10e12
3.3.2.7 femto - f - :10e15
Show full summary Hide full summary

Similar

Test Diagnóstico de Informática Básica
victorlobato2009
TECNOLOGÍA TAREA
Denisse Alcalá P
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
Esteban Bravo3B
20 preguntas sobre sistemas operativos
esmeraldameza100
Curso Basico De Android
manrongel
codigos QR
Cristina Padilla
DISPOSITIVOS DE ENTRADA, SALIDA Y ALMACENAMIENTO
Daniel Ochoa Hernández
Seguridad en la red
Diego Santos
Historia de la Ingeniería
Camila González
UD3. Sistemas operativos
José Ignacio Carrera