การให้คำปรึกษา

bas supatpong
Mind Map by bas supatpong, updated more than 1 year ago
bas supatpong
Created by bas supatpong over 5 years ago
172
0

Description

-

Resource summary

การให้คำปรึกษา
1 ขั้นตอนการให้คำปรึกษา
1.1 ขั้นที่1 การสร้างสัมพันธภาพ
1.1.1 (พูดคุย ถามคำถามทั่วไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันก่อน) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะจะทำให้นักเรียนคลายความวิตกกังวล สบายใจ พร้อมที่จะเล่าปัญหาของตนให้ครูรับฟังได้
1.2 ขั้นที่ 2 สำรวจและทำความเข้าใจปัญหา
1.2.1 ครูต้องใส่ใจในการรับฟัง และพยายามหาปัญหาหลักๆที่สำคัญ แล้วดูว่าปัญหาไหนที่ควรจะแก้ไขก่อน
1.3 ขั้นที่ 3 หาแนวทางแก้ไขปัญหา
1.3.1 สรุปปัญหาต่างๆ และเรียงลำดับของปัญหาก่อน-หลัง พยายามถามให้นักเรียนลองเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาของเขาก่อน ครูร่วมใช้เหตุผลในการช่วยแก้ไขปัญหา
1.4 ขั้นที่ 4 วางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
1.4.1 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งแนะแนวทางปฏิบัติให้นักเรียน
1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นยุติการให้คำปรึกษา
1.5.1 เพื่อให้นักเรียนลองไปปฏิบัติตามแนวทางที่ร่วมกันแก้ไขดู พร้อมทั้งให้กำลังใจ
2 ทักษะ (สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง 5 ขั้นตอน)
2.1 การฟัง และใส่ใจด้วยภาษาท่าทาง
2.2 การถาม และการนำ
2.3 การทวนซ้ำ และการเงียบ
2.4 การสรุปความ
2.5 การให้กำลังใจ
2.6 การสะท้อนกลับ
2.7 การแนะนำ และชี้ผลที่ตามมา
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
2PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
Revisión sistemática: especies de serpientes implicadas con mayor frecuencia en accidentes ofídicos en América Latina entre 2009 y 2020
Valentina Acevedo García
Sistema nervioso y reproductivo
Diana Gonzales
Mapa Conceptual
karen lorena miranda rojas
PERFIL PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE OBSTETRICIA
Pamela Roman Nontol
CUADRO SINOPTICO
JUAN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
Gobierno de Vicente Fox Quezada
Guillermo Romero
Vocabulário Inglês Básico
Aline Nicomédio
CORONA ESPAÑOLA
brayan quintero
Consejos para Realizar un Resumen
marianela aguilera